Hur farligt är internet

Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online

Elza Dunkels
Olle Findahl
Cecilia von Feilitzen
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Så gott som alla barn i åldrarna 9 till 16 år i Sverige använder internet – de flesta varje eller nästan varje dag och ju längre tid desto äldre de är. Majoriteten av dessa barn har inte stött på något som besvärat eller upprört dem under sin internetanvändning det senaste året. På en allmän fråga svarade dock ungefär en av fem (19%) att de upplevt obehag av något på internet de senaste tolv månaderna. Detta varierar från en dryg tiondel bland de yngre (9-10 år) till en fjärdedel bland de äldre (15-16 år). Och de som upprepade gånger, minst en gång i månaden, känt sig besvärade eller upprörda varierar från ett par procent bland de yngre till 8 procent bland 15-16-åringarna. 

Innehåll

 • Förord
 • Kort sammanfattning och policyförslag
 • Undersökningens huvudfrågor och syfte
 • Internets möjligheter
 • Risker med internet
 • Risker och barnens faktiska obehag på internet
 • Barnens faktiska obehag av något överhuvudtaget på internet
 • Kontakter med nya personer på internet och möten öga mot öga
 • Sexuella bilder i allmänhet och på internet
 • Sexuella meddelanden på internet
 • Mobbning i allmänhet och på internet
 • Användargenererat riskinnehåll på internet
 • Missbruk av persondata på internet
 • Sammanfattningsvis om risker på internet
 • Sammanfattningsvis om barnens upplevda obehag på internet
 • Barnens digitala färdigheter och agerande
 • Föräldrarnas uppfattning om barnens faktiska obehag respektive de risker barnen mött på internet
 • Föräldrars, lärares och kamraters medling
 • Minskar föräldrarnas, lärarnas och kamraternas medling barnens obehag på internet?
 • Sammanfattning
 • Metod i EU Kids Online och avvikelser i den svenska delen

 

Bokomslag: Hur farligt är internet

Information

Publicerad:
Antal sidor: 46
ISBN tryckt
ISBN 978-91-86523-31-2
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: The International Clearinghouse on Children, Youth & Media