Hur farligt är internet

Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online
Redaktör(er): Elza Dunkels, Olle Findahl, Cecilia von Feilitzen

Innehåll

Förord

Kort sammanfattning och policyförslag

Undersökningens huvudfrågor och syfte

Internets möjligheter

Risker med internet

Risker och barnens faktiska obehag på internet

Barnens faktiska obehag av något överhuvudtaget på internet

Kontakter med nya personer på internet och möten öga mot öga

Sexuella bilder i allmänhet och på internet

Sexuella meddelanden på internet

Mobbning i allmänhet och på internet

Användargenererat riskinnehåll på internet

Missbruk av persondata på internet

Sammanfattningsvis om risker på internet

Sammanfattningsvis om barnens upplevda obehag på internet

Barnens digitala färdigheter och agerande

Föräldrarnas uppfattning om barnens faktiska obehag respektive de risker barnen mött på internet

Föräldrars, lärares och kamraters medling

Minskar föräldrarnas, lärarnas och kamraternas medling barnens obehag på internet?

Sammanfattning

Metod i EU Kids Online och avvikelser i den svenska delen