Sök bland böcker och rapporter

Här kan du fritt ladda ner och läsa Nordicoms böcker och rapporter. Du kan också välja att köpa ett tryckt exemplar.

Om du eller din organisation är intresserad av att ta del av samtliga böcker och rapporter som ges ut i tryckt form, erbjuder vi ett prenumerationspaket.

Läs om vårt prenumerationspaket

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009


Nordicom Sverige, 2010, 71 s. sidor

Media Mergers and the Defence of Pluralism


Redaktör(er): Stefan Melesko, Sune Tjernström, Olof Hultén
Nordicom, 2010, 214 sidor

The Digital Public Sphere

Challenges for Media Policy

Redaktör(er): Hallvard Moe, Jostein Gripsrud
Nordicom, 2010, 167 sidor

Media Literacy Education

Nordic Perspectives

Redaktör(er): Sol-Britt Arnolds-Granlund, Sirkku Kotilainen
Nordicom, 2010, 188 sidor

Children and Youth in the Digital Media Culture

From a Nordic Horizon

Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom, 2010, 251 sidor

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2010, 130 sidor

Communicating the Nation

National Topographies of Global Media Landscapes

Redaktör(er): Inka Salovaara-Moring, Anna Roosvall
Nordicom, 2010, 256 sidor

Medietrender i Norden 2010


Redaktör(er): Terje Flisen, Eva Harrie
Nordicom, 2010, 40 sidor

Mediesverige 2010

Statistik och analys

Redaktör(er): Ulrika Facht, Ulla Carlsson
Nordicom Sverige, 2010, 320 sidor

Ett tidningshus i Jönköping

Ursprung, tillkomst, framväxt 1861-2008

Redaktör(er): Peter Sandberg
Nordicom, 2010, 309 sidor

Den skandinaviske krimi

Bestseller og blockbuster

Redaktör(er): Gunhild Agger, Anne Marie Waade
Nordicom, 2010, 216 sidor

The Public in Public Service Media

RIPE@2009

Redaktör(er): Gregory Ferrell Lowe
Nordicom, 2010, 276 sidor

The Emerging Media Toddlers


Redaktör(er): María Dolores Souza, Patricio Cabello
Nordicom, 2010, 55 sidor

Barn, unga och medierat våld

En sammanfattning av forskningens resultat

Redaktör(er): Cecilia von Feilitzen
Nordicom, 2010, 12 sidor

Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen

Pengar, politiken och publiken

Redaktör(er): Ulla Carlsson, Eva Harrie
Nordicom, 2010, 155 sidor

Barn och unga i den digitala mediekulturen


Redaktör(er): Ulla Carlsson
Nordicom, 2010, 155 sidor
Ladda ner: barn_unga_2010.pdf

Young People, ICTs and Democracy

Theories, Policies, Identities, and Websites

Redaktör(er): Peter Dahlgren, Tobias Olsson
Nordicom, 2010, 250 sidor

Presshistoriens pionjärer


Redaktör(er): Per Rydén, Karl Erik Gustafsson
Nordicom Sverige, 2009, 133 sidor

Youth Engaging With the World

Media, Communication and Social Change

Redaktör(er): Florencia Enghel, Thomas Tufte
Nordicom, 2009, 341 sidor
Ladda ner: yearbook_2009.pdf

After the Tsunami

Crisis Communication in Finland and Sweden

Redaktör(er): Lars Nord, Ullamaija Kivikuru
Nordicom, 2009, 219 sidor