Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen

Chi-Kim Cheung
Kwame Akyempong
Ramon Tuazon
Alton Grizzle
Carolyn Wilson
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Yttrandefrihet och fria oberoende medier är en av demokratins grundpelare. Idag när vi kan leva våra liv både offline och online är det inte helt lätt att dra en klar linje mellan livet på nätet och det verkliga livet – mellan privat och offentligt. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet (MIK).

När UNESCO 2011 presenterade ett genomarbetat ramverk för lärare och lärarutbildningar, Media and Information Literacy Curriculum for Teachers’, väcktes tanken att utarbeta en svensk version i syfte att stärka kunskapen om medier och information utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. Ett samarbete etablerades mellan Nordicom, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna.

En direktöversättning av UNESCO-dokumentet i sin helhet, Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Ramverk och undervisningspraktiker, återfinns här i pdf.

Nordicom har också utgivit (våren 2013) boken Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin. Boken innehåller en svensk bearbetning av UNESCO-dokumentets första del, Ramverk för läroplan och kompetens, och artiklar där forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter presenterar analyser av och reflektioner om hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan.

Innehåll

  • Förord
  • Del 1: Ramverk och riktlinjer
  • Del 2: Kärnmoduler och kompletterande moduler
  • Ordlista

 

Bokomslag: Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen

Information

Publicerad:
Antal sidor: 191
ISBN tryckt
978-91-86523-63-3
Format:  
pdf
Serie: The International Clearinghouse on Children, Youth & Media