PUBLIKATIONER | 9 apr 2019

Twittrande spelade viktig roll efter terrorattacken på Drottninggatan

Polisbil full av blommor på Drottninggatan, text ur en tweet med hashtaggen #openstockholm.

Vanliga människor spelade en viktig roll i krisresponsen efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Det visar en ny studie publicerad i Nordicom Review. Genom att organisera sig på Twitter bidrog vanliga människor till att öka säkerheten för allmänheten och minska ryktesspridningen.

I april 2017 körde en lastbil med full hastighet ner för Drottninggatan i Stockholm, fem personer dog och minst 15 skadades. Terrorattacken skakade Sverige och på Twitter öppnade tiotusentals människor, under hashtaggen #openstockholm, upp sina hem till de som behövde skydd. 

I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Reviewhar Minttu Tikka, forskare vid universitetet i Helsingfors, undersökt vanliga människors roll i de direkta efterdyningarna av terrorattacken. 

Bidrog till ökad säkerhet 
Studien visar att den kommunikativa roll som vanliga människor har i kriser och katastrofer har förändrats i takt med utvecklingen av ny digital teknik. Istället för att bara bevittna det som sker, kan medborgarna nu aktivt delta i krisarbetet genom att till exempel organisera sig på plattformar som Twitter. 

 - Vanliga människors krisrespons efter terrorattacken på Drottninggatan illustrerar medborgarnas aktiva roll i krissituationer. Genom att öppna upp sina hem på Twitter bidrog de till att öka säkerheten för allmänheten, och i förlängningen också till att öka hela samhällets motståndskraft, säger Minttu Tikka. 

 

 

Läs vårt pressmeddelande 2019-04-09 "Vanliga människors twittrande spelade viktig roll efter terrorattacken på Drottninggatan". 

Ladda ner hela artikeln Ritualisation of Crisis Communication: Crowd-enabled responses to the Stockholm terror attack on Twitter skriven av Minttu Tikka, medieforskare vid Helsingfors universitet. 

 

---

MIA JONSSON LINDELL