Människor som använder telefoner och laptop
Foto: Adobe Stock

Nytt temanummer utforskar utmaningarna med "digital desintegration" i demokratiska samhällen

Ny publikation
 | 18 mars 2024
Senaste temanumret av Nordicom Review tar upp utmaningarna med "digital desintegration", d.v.s minskad tillit till etablerade medier och andra för demokratin viktiga samhällsinstitutioner, fragmentering av publiker, samt en uppluckring av gränser mellan samhällsaktörer framförallt i sociala medier. Genom åtta artiklar om alltifrån politisk kommunikation till medborgarperspektiv undersöker numret hur digitala förändringar påverkar demokratin och offentliga debatter.
Områden :