Mikrofon med SVT logga
Photo: Magnus Fröderberg, norden.org

Ny kunskapsöversikt utreder public services betydelse

Ny publikation
 | 9 juni 2022
Idag publiceras antologin Public service: En svensk kunskapsöversikt som på ett lättillgängligt sätt presenterar vad empirisk forskning har kommit fram till i centrala frågor gällande public service i Sverige.

Mot bakgrund av en tilltagande nationell debatt om public service syftar den nypublicerade boken till att underlätta en korrekt och saklig debatt. För medierna är viktiga – och viktiga frågor diskuteras bäst med fakta på handen. Boken erbjuder en kort och koncis sammanfattning av forskningens bästa svar på ett antal centrala frågor som handlar om de svenska public service-bolagens innehåll, påverkan och prestationer. 

– Public service är en institution med makt och därför är det viktigt och bra att det förs en diskussion om våra public service-medier. Allra bäst är det förstås om debatten kunde ta avstamp i vad existerande forskning om public service har visat. Med den här publikationen vill vi samla forskningens svar på några av de vanligaste frågorna, säger Johannes Bjerling, redaktör för forskningsöversikten.

Publikationen består av sex korta kapitel skrivna av flera av landets ledande medieforskare. Merparten av de resultat och slutsatser som presenteras bygger på genomgångar av tidigare publicerad forskning. I samtliga kapitel är det public services nyhetsjournalistik som fokuseras.

 

Innehåll 

Är public service-medierna partiska?
Bengt Johansson

Hur står sig public services förtroendekapital?
Ulrika Andersson & Marina Ghersetti

Bidrar public service till bättre informerade medborgare?
Jesper Strömbäck & Adam Shehata

Skiljer sig public service-mediernas journalistik från annan journalistik?
Anna Maria Jönsson

Vad tycker medborgarna om public service?
Peter Jakobsson, Johan Lindell & Fredrik Stiernstedt

Är public service ett hot mot dagspressens digitala affärsmodell?
Maria Norbäck & Jonas Ohlsson

 

Mer information

 

Forskarnas korta svar 

Områden :