Nordicoms vetenskapliga råd

Nordicom har ett vetenskapligt råd bestående av forskare från de nordiska länderna. Rådets syfte är att ge Nordicom ett utökat vetenskapligt stöd inom ramen för vårt nordiska uppdrag och en bredare förankring i de nordiska länderna. 

Det vetenskapliga rådet tillsätts av Nordiska ministerrådets ämnesmannakommitté för kultur (ÄK-K) i samråd med Nordicom. Rådet består av en ledamot från varje nordiskt land samt Färöarna, Grönland och Åland. 
Ledamöterna från Danmark, Finland, Norge och Sverige är nominerade av respektive lands medieforskarförening. Rådsledamöterna utses för högst fyra år i taget, och sitter maximalt två mandatperioder. 

Ordförande sedan 2020 är Margareta Melin vid Malmö universitet.

Det vetenskapliga rådet består av följande medlemmar och suppleanter: 

 

Danmark

Ordinarie medlem 
Stig Hjarvard, Köpenhamns Universitet

Suppleant
Aske Kammer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Finland

Ordinarie medlem 
Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet

Suppleant 
Epp Lauk, Jyväskylä universitet

 

Island

Ordinarie medlem 
Helga Ólafs, Islands universitet 

Suppleant
Elfa Ýr Gylfadóttir, Islands Mediekommission

 

Norge

Ordinarie medlem 
Kristin Skare Orgeret, OsloMet – storbyuniversitetet

Suppleant 
Erik Knudsen, Universitetet i Bergen

 

Sverige

Ordinarie medlem 
Margareta Melin (ordförande), Malmö universitet

Suppleant
Lars Nord, Mittuniversitetet, Sundsvall

 

Representant från Färöarna 

Heini í Skorini, University of the Faroe Islands

 

Representant från Grönland

Signe Ravn-Højgaard, University of Greenland 

 

Representant från Åland

Carl-Gustav Lindén, Universitetet i Bergen