Nordicoms vetenskapliga råd

Nordicom har ett vetenskapligt råd bestående av forskare från de nordiska länderna. Rådets syfte är att ge Nordicom ett utökat vetenskapligt stöd inom ramen för vårt nordiska uppdrag och en bredare förankring i de nordiska länderna. 

Det vetenskapliga rådet tillsätts av Nordiska ministerrådets ämnesmannakommitté för kultur (ÄK-K) i samråd med Nordicom. Rådet består av en ledamot från varje nordiskt land samt Färöarna, Grönland och Åland. 
Ledamöterna från Danmark, Finland, Norge och Sverige är nominerade av respektive lands medieforskarförening. Rådsledamöterna utses för högst fyra år i taget, och sitter maximalt två mandatperioder. 

Ordförande sedan 2020 är Margareta Melin vid Malmö universitet.

Det vetenskapliga rådet består av följande medlemmar och suppleanter: 

 

Danmark

Aske Kammer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Finland

Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet

 

Island

Helga Ólafs, Islands universitet 

 

Norge

Kristin Skare Orgeret, OsloMet – storbyuniversitetet

 

Sverige

Margareta Melin (ordförande), Malmö universitet

 

Färöarna 

Heini í Skorini, University of the Faroe Islands

 

Grönland

Signe Ravn-Højgaard, University of Greenland 

 

Åland

Carl-Gustav Lindén, Universitetet i Bergen