En tvådelad bild som visar en hög papperstidningar och EU-flaggor

Nu granskas medieägandet i Europa – Nordicom i nytt projekt

NYHET | 2 december 2021

Hur ser medieägandet ut i EU? Den frågan ska det nya pilotprojektet Euromedia Ownership Monitor försöka besvara och förklara i en kommande databas.
 

Databasen ska bland annat fyllas med systematiskt presenterad information om medieägande, marknadsdominans och relevant lagstiftning. Projektet ska vidare identifiera vad som försvårar möjligheterna till transparens och genomlysning när det gäller medieägande. Nordicom vid Göteborgs universitet är en av pilotprojektets 15 deltagande organisationer och länder.
 
Den aktuella databasen är tänkt att fungera som ett informationsnav för politiker, forskare och andra som är intresserade av frågor som rör pressfrihet och mediemångfald. Databasen ska även visa på risker för ägarkoncentration och på så sätt öka kunskapen om mediemarknadens uppbyggnad.
 
Projektet finansieras av EU-kommissionen med en miljon euro och är en del av unionens arbete för att stärka kunskaperna om den nya digitala mediemarknaden. Professor Josef Trappel vid universitetet Paris Lodron i Salzburg leder projektet, vilket ska presentera sitt slutresultat i september 2022. Ansvarig forskare vid Nordicom är Tobias Lindberg.

Läs mer på EU-kommissions webb:

 

NYHET