Händer skriver på laptop
Foto: Scandinav Bildbyrå

Nu finns uppdaterade data för MedieSverige 2023

Nyhet
 | 1 mars 2024
MedieSverige 2023 är en rapport från Nordicom som består av en mängd beskrivningar och data om det svenska medielandskapet och dess utveckling. För den läsare som letar efter färskare siffror finns nu en uppdatering av den information som rapportens diagram och analyser bygger på.

Uppdateringen visar att förändringarna är små men att de oftast följer tangentens riktning. Det vill säga uppåtgående kurvor fortsätter uppåt och nedåtgående tendenser fortsätter nedåt. Mellan två år sker sällan dramatiska förändringar, utan det vackra ligger i att följa utvecklingen över tid. Till exempel hur människor i allt högre grad använder digitala plattformar för olika typer av medier, både för tjänster som de vill använda och även betala för. Skiftet till nya plattformar syns även i företagsstrukturer och förflyttningar av företagens intäkter, i första hand abonnemang och reklam. 

Rapporten MedieSverige ges ut vartannat år. Så under början av 2025 kan läsaren se fram mot en ny utgåva, med nya och befintliga teman, beskrivningar, analyser och data. 

Ladda ner data 

 

Ulrika Facht

Områden :