Kulturministrarna

Nordicom ska undersöka teknikjättarnas inflytande över nordiska nyhetsmedier

NYHET | 4 november 2021

De nordiska kulturministrarna har gett Nordicom uppdraget att ta fram en ny rapport om teknikjättarnas inflytande över de privata nyhetsmediernas förutsättningar i Norden. 

På kulturministrarnas möte i Köpenhamn under onsdagen beslutades att satsa totalt 1 miljon danska kronor på en gemensam nordisk insats som ska undersöka vilket inflytande teknikjättarna (såsom Facebook, Apple, Google med flera) har på hur nyhetsmedierna utvecklas i Norden – och mer generellt i förhållande till det demokratiska samtalet. Nordicom har fått uppdraget att inledningsvis ta fram en rapport om teknikjättarnas inflytande på de privata nyhetsmediernas förutsättningar.

-    Det är otroligt roligt att Nordicom fått detta spännande uppdrag. Vi kommer att dra igång arbetet så snart som möjligt med att intervjua personer i den nordiska mediebranschen, plocka fram relevant statistik och lyssna till all den forskning som redan finns på plats, säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom och ansvarig för rapporten. 

Nordicom har tidigare i år presenterat rapporten ”Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna” som visar på accelererande förändringar på mediemarknaden såsom förflyttningar av reklaminvesteringar från nationella till globala reklamplattformar.

Rapporten kommer att presenteras under 2022. 

 

---

MIA JONSSON LINDELL

NYHET