NYHET | 15 maj 2019

Nordicom lanserar en ny digital forskarplattform


Foto: Prototyp av Nordicoms nya digitala forskarplatform: NordMedia Network 

På NordMedia-konferensen i augusti 2019 kommer Nordicom att lansera en ny digital forskarplattform. Plattformen ska fungera som en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare och göra nordisk medieforskning mer tillgänglig. 

 - Vi hoppas att plattformen kommer att göra nordisk medie- och kommunikationsforskning mer synlig och sökbar, säger Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom. 

Den nya plattformen kommer att heta NordMedia Network och huvudsakligen bygga på en sökbar och fritt tillgänglig databas bestående av medieforskare. Databasen kommer att vara självrekryterande, vilket ger forskarna möjlighet att själva presentera sin pågående forskning och hitta samarbetspartners. Databasen kommer också att vara ämnad för journalister och andra utanför akademin som vill hitta medieexperter. 

Baserat på användargenererat innehåll
NordMedia Network kommer främst att bygga på användargenererat innehåll från registrerade användare. Som användare blir det möjligt för forskare att hitta konferenser eller andra akademiska evenemang, flagga för lediga tjänster och hålla sig uppdaterad om det senaste inom nordisk medie- och kommunikationsforskning. 

Plattformen lanseras i samband med NordMedia konferensen i Malmö den 21-23 augusti 2019. 

Ersätter NCOM databaserna 
Tidigare registrerades information om nordisk medie- och kommunikationsforskning i NCOM databaserna. Dessa databaser stängde i april 2018 då den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft. 

 

Följ projektets utveckling genom #nordmedianetwork

 

---

MIA JONSSON LINDELL