NEWS | 12 maj 2020

Nordicom i nytt samarbete för kvalitetsgranskning av akademiska böcker

Nordicom har inlett ett samarbete med Kriterium, en svensk plattform för kvalitetskontroll av vetenskapliga böcker. Nu kan bokmanus som Nordicom tagit emot skickas till Kriterium för att kvalitetsgranskas, nå en större läsarkrets och få en tydlig kvalitetsmärkning. Samarbetet är ett naturligt steg för två organisationer som vill förbättra förutsättningarna för svensk och nordisk forskning.

I ett samarbete med Kriterium erbjuder Nordicom nu referentgranskning (kvalitetsgranskning av andra forskare) till författare av såväl monografier som sammanhängande antologier. Syftet är att främja ny nordisk medie- och kommunikationsforskning av hög kvalité. 

Samarbetet med Kriterium är ett viktigt steg i vårt långsiktiga arbete med att stärka kvaliteten på den forskning som vi publicerar och att göra oss till en mer attraktiv förläggare för nordiska forskare inom vårt område, säger Jonas Ohlsson, föreståndare och chefredaktör på Nordicom. 

Processen med referentgranskning tenderar att ge högre kvalité på det som publiceras, enligt Johannes Bjerling, redaktör på Nordicom. Men det kan är svårt för ett mindre förlag att ha resurser och organisation för att erbjuda, säger Åsa Arping, chefredaktör på Kriterium och professor i jämförande litteratur vid Göteborgs universitet. Hon förklarar att många forskare kan ha svårt att få sina vetenskapliga böcker referentgranskade på ett systematiskt sätt i ett litet land som Sverige, även om de skriver på engelska. Därför fokuserar Kriterium på forskning och forskare med anknytning till Sverige, och arbetar med att stödja både författare och förslag med att ta fram systematiska processer för granskning och kvalitetskontroll. För forskarna innebär processen flera fördelar: 

- Först och främst får de en grundlig referentgranskning av sitt arbete. För det andra kommer deras forskningsresultat potentiellt att uppnå stor spridning, eftersom verk publicerade med en Kriterium-etikett görs tillgängliga både i tryckt och digital form, säger Åsa Arping.  

De flesta böcker som granskats av Kriterium är skrivna på svenska eller engelska, men Åsa Arping säger att andra språk är möjliga så länge det finns potentiella granskare. Alla böcker som framgångsrikt genomgår Kriteriums sakkunniggranskning publiceras som Open Access på deras webbplats. Böckerna listas också av DOAB (Directory of Open Access Books), något som borgar för möjligheten till god internationell spridning.

Utöver referentgranskning och ökad spridning finns det fler fördelar. Johannes Bjerling förklarar att böcker som kvalitetsgranskats av Kriterium kommer att innebära akademiska meritpoäng eftersom Kriterium är med på den så kallade norska listan. Detta borde förhoppningsvis göra publicering vid Nordicom ännu mer attraktivt. 

- Samarbetet med Kriterium kommer att göra det möjligt för No­rdicom att både stärka kvaliteten på den publicerade forskningen och göra den mer allmänt tillgänglig och fritt tillgänglig, säger Jonas Ohlsson. 

 

Har du en idé till en bok? 

Nordicom välkomnar särskilt förslag på teman som demokrati, välfärd, jämställdhet, yttrandefrihet, public service och mediestruktur. Ämnen som ligger högt på den offentliga eller politiska agendan är särskilt intressanta.

För att skicka ett förslag, kontakta Johannes Bjerling, redaktör. E-post: johannes.bjerling@nordicom.gu.se.

 

Om Kriterium

Kriterium är ett samarbete mellan svenska universitet och förslag, med representanter för Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond and the Kungliga biblioteket. Besök Kriteriums hemsida: www.kriterium.se

För att läsa mer om samarbetet mellan Nordicom och Kriterium, besök NordMedia Network. 

 

KRISTIN CLAY OCH KARIN ANDÉN