Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 39e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

 

 

Innehåll

 

Medieanvändning en vanlig dag

Ljudmedier en vanlig dag

Rörlig bild en vanlig dag

Textmedier en vanlig dag

Digitala plattformar en vanlig dag

Medieinnehav

Reklam

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2017

 

 

Innehåll

 

Medieanvändning en vanlig dag

Ljudmedier en vanlig dag

Rörlig bild en vanlig dag

Textmedier en vanlig dag

Digitala plattformar en vanlig dag

Medieinnehav

Reklam

Fakta om undersökningen Mediebarometern 

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2018-05
Sidantal: 
112
ISBN: 
978-91-87957-94-9
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Mediebarometern
275,00 kr