Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017

Editor(s): Jonas Ohlsson

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 39e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Innehåll

Medieanvändning en vanlig dag

Ljudmedier en vanlig dag

Rörlig bild en vanlig dag

Textmedier en vanlig dag

Digitala plattformar en vanlig dag

Medieinnehav

Reklam

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2017


Extramaterial

Ett urval av tabeller om unga och medier. Presenterade på ett seminarium 28 maj 2018.

Här kan du ta del av de första resultaten från Mediebarometern 2017.