Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna

Covid-19 drog in över Norden med full kraft under våren 2020. Ett år senare har pandemin fortfarande världen i ett starkt grepp. Både de hälsorelaterade och de ekonomiska konsekvenserna av viruset har dock varierat mellan de nordiska länderna. Samma sak gäller för den politiska responsen. 

I den här rapporten görs en bred belysning av konsekvenserna av Coronapandemin för de nordiska nyhetsmedierna. Studien fokuserar på följande aspekter: reklammarknadens utveckling, publikmarknadens utveckling, politiska stödinsatser samt, avslutningsvis, de övergripande strukturella och ekonomiska konsekvenserna för de nordiska nyhetsmediemarknaderna av pandemin. Rapporten bygger på data för perioden mars till december 2020 och det redaktionella arbetet avslutades i mitten av mars 2021.

Studien har genomförts av Nordicom vid Göteborgs universitet i samarbete det nordiska medieforskarnätverket ”Nordic Media Systems Research Network”. Rapporten har initierats och finansierats av Nordiska ministerrådet.

Ladda ner hela publikationen på Nordpub

 

Innehåll

Resultat och slutsatser i sammanfattning 

Introduktion: Covid-19 og de nordiske nyhedsmedier

Danmark 

Finland och Åland 

Færøerne

Grønland

Island 

Norge 

Sverige

En jämförande diskussion 

Fem slutsatser

Medverkande författare

Publisher: 
Nordicom
Published: 
2021-04
Pages: 
138
ISBN: 
978-91-88855-47-3
Language: 
Nordic
Type: 
PDF