| 30 juni 2021
| 27 maj 2021

Tydliga skillnader i hur nordiska journalister upplever sin yrkesroll och yttre påverkan

Svenska och danska journalister beskriver journalistrollen som bevakande i högre utsträckning än journalister från övriga nordiska länder. Journalister från Norge och Island uppger sig ha minst erfarenhet av politisk påverkan och skiljer sig därmed från finländska journalister. Det visar en ny jämförande studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet.