| 30 juni 2021

Medieföretagens position i ett ojämställt näringsliv

 Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom

Svenskt näringsliv är inte jämställt. Både Almi Företagspartners årliga undersökning Styrelsekartläggningen och stiftelsen Allbrights årliga rapporter visar att män oftast är i majoritet i företagens ledning. Som en del i arbete med att följa den svenska medieutvecklingen har Nordicom därför kartlagt hur fördelningen av kvinnor och män ser ut i ledningen för svenska medieföretag.