Policies against divides, distrust and discrimination
Nordicom, 2019, 288 sid
280,00 kr
28,00 EUR

Nordic Journal of Media Studies no 1: 2019

Undefined
0,00 kr

 

This is the first issue of Nordic Journal of Media Studies, titled "Disrupting Media Infrastructures". It duscusses the current changes that the media industry is going through. Due to digitalization, production networks are now possible across the world, making new ways of distributing content and building business models. 

 

Editors: Kirsten Frandsen and Hanne Bruun

Disrupting Media Infrastuctures

Nordicom’s coverage of the media development is reported under News and Further Reading and in the two newsletters below: Media Trends in the Nordic Countries (also available in Scandinavian) and European Media Policy .

They can be downloaded in PDF-format below.

Subscriptions:
Welcome to subscribe to our newsletters, it's free and scheduled to come out three times a year.

     

 

Media Trends in the Nordic Countries

Media Trends in the Nordic Countries 2019(2) - September
Media Trends in the Nordic Countries 2019(1) - March
Media Trends in the Nordic Countries 2018(3) - December
Media Trends in the Nordic Countries 2018(2) - October
Media Trends in the Nordic Countries 2018(1) - April
Media Trends in the Nordic Countries 2017(3) - December
Media Trends in the Nordic Countries 2017 (2) - September
Media Trends in the Nordic Countries 2017(1) - April
Media Trends in the Nordic Countries 2016(3) - December
Media Trends in the Nordic Countries 2016(2) - September
Media Trends in the Nordic Countries 2016(1) - April
Media Trends in the Nordic Countries 2015(3) - December
Media Trends in the Nordic Countries 2015(2) - June
Media Trends in the Nordic Countries 2015(1) - March
Media Trends in the Nordic Countries 2014(2) - November
Media Trends in the Nordic Countries 2014(1) - June

European Media Policy

European Media Policy 2019 (2) - August
European Media Policy 2019 (1) - March
European Media Policy 2018 (3) - November
European Media Policy 2018 (2) - June
European Media Policy 2018 (1) - March
European Media Policy 2017 (3) - November
European Media Policy 2017(2) - August
European Media Policy 2017(1) - March
European Media Policy 2016(3) - December
European Media Policy 2016(2) - August
European Media Policy 2016(1) - April
European Media Policy 2015(3) - December
European Media Policy 2015(2) - August
European Media Policy 2015(1) - April
European Media Policy 2014(3)- December
European Media Policy 2014(2) - September
European Media Policy 2014(1) - April
European Media Policy 2013(2) - November
European Media Policy 2013(1) - May

For previous issues, see below.

Earlier issues

Earlier issues of the newsletters Nordic Media Policy (2004-2012), European Media Policy (2004-2012) and On the International Agenda (2007-2011) can be found here. 

Nordic Media Policy, 2004-2012

This newsletter is replaced by Media Trends in the Nordic Countries, see above.

Read earlier issues here: Nordic Media Policy, 2004-2012

European Media Policy, 2004-2012

Read earlier issues here: European Media Policy, 2005-2012

On the International Agenda, 2007-2011

Read earlier issues here: On the International Agenda, 2007-2011

 

 

Nordicoms bevakning av medieutvecklingen rapporteras under Nyheter och Rapporttips samt i nyhetsbreven Medietrender i Norden  och European Media Policy nedan.

Ladda ner/hent nyhetsbreven i pdf-format nedan. Båda nyhetsbreven utkommer tre gånger per år.

Prenumerera/abonnere: Vill du få våra nyhetsbrev direkt via mejl när de är publicerade?
Anmäl dig för gratis abonnemang via knapparna nedan.

        
 

Medietrender i Norden

Medietrender i Norden (2019)2 - 19 september
Medietrender i Norden (2019)1 - 28 mars
Medietrender i Norden (2018)3 - 13 december
Medietrender i Norden (2018)2 - 3 oktober
Medietrender i Norden (2018)1 - 27 april
Medietrender i Norden (2017)3 - december
Medietrender i Norden (2017)2 - september
Medietrender i Norden (2017)1 - april
Medietrender i Norden (2016)3 - december
Medietrender i Norden (2016)2 - september
Medietrender i Norden (2016)1 - april
Medietrender i Norden (2015)3 - december
Medietrender i Norden (2015)2 - juni
Medietrender i Norden (2015)1- mars
Medietrender i Norden (2014)2 - november
Medietrender i Norden (2014)1 - juni

 

European Media Policy

European Media Policy (2019)2 - augusti
European Media Policy (2019)1 - mars
European Media Policy (2018)3 - november
European Media Policy (2018)2 - juni
European Media Policy (2018)1 - mars
European Media Policy (2017)3 - november
European Media Policy (2017)2 - augusti
European Media Policy (2017)1 - mars
European Media Policy (2016)3 - december
European Media Policy (2016)2 - augusti
European Media Policy (2016)1 - april
European Media Policy (2015)3 - december
European Media Policy (2015)2 - augusti
European Media Policy (2015)1 - april
European Media Policy (2014)3 - december
European Media Policy (2014)2 - september
European Media Policy (2014)1 - april
European Media Policy (2013)2 - november
European Media Policy (2013)1 - maj

För tidigare nummer, se nedan.

 

Tidigare nummer

Här finns tidigare nummer av nyhetsbreven Medietrender i Norden (2004-2012),  Nordic Media Policy (2004 - 2012) och On The International Agenda (2007-2011)

Medier i Norden, 2004-2012

Ersätts av Medietrender i Norden, se ovan.
Läs tidigare nummer här:  Medier i Norden (2004-2012)

Nordic Media Policy, 2004-2012

Läs tidigare nummer här: Nordic Media Policy, 2004-2012 

On the International Agenda, 2007-2011

Läs tidigare nummer här: On the International Agenda, 2007-2011

 

In Sweden, the hashtag #MeToo created a snowball effect of demonstrations and debates requiring political change, to which Swedish politicians responded by participating in the debate. In Denmark, media coverage was far less extensive and more critical of #MeToo, according to a new study published by Nordicom at the University of Gothenburg.

I Sverige skapade hashtaggen #MeToo en snöbollseffekt av demonstrationer och debatter med krav på politisk förändring, och de svenska politikerna svarade med att delta i debatten. I Danmark var mediebevakningen långt mindre omfattande och mera kritisk till #MeToo. Det visar en ny undersökning publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet.

EVENT | 10 Mar 2017

Forskarföreningarnas årliga konferenser

De nationella forskarföreningarna inom medie- och kommunikationsvetenskap håller årligen konferenser / årsmöten med aktuella teman. Under våren träffas medlemmarna i de finska och svenska medieforskarföreningarna.

Strukturförändringar och ekonomisk utveckling
Author: 
Nordicom, 2017, 42 sid

Pages

Subscribe to Nordicom RSS