En man läser tidningen. Text i förgrunden: Mediebarometern 2021.

Välkommen att anmäla dig till seminariet om Mediebarometern 2021

NYHET | 3 maj 2022

Den 19 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2021 års Mediebarometer, den årliga undersökningen av den svenska befolkningens medievanor. 

Utöver de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2021 presenteras preliminära resultat från Mediebarometern 2022 som visar hur Rysslands invasion av Ukraina påverkat nyhetskonsumtionen. Vi ger också en exklusiv analys om bokens ställning hos den svenska befolkningen.

 

Program 

 

 • Moderator Hanna Jedvik, kulturjournalist och författare, hälsar välkommen och berättar om programmet

 • Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson berättar om undersökningen

 • Huvudresultaten i Mediebarometern 2021
  Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom 

 • Bokens ställning i dag
  Karin Hellingwerf, medieanalytiker vid Nordicom 

 • Förändrade nyhetsvanor i pandemi och krig
  Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom 

 

Tid och datum:  Torsdag 19 maj 2022 mellan kl. 13:15 och 14:45. Presentationen är 60 minuter och följs av frågestund och fika.

Var med på plats: Seminariet hålls i Nya Humanistens stora sal (J222) på Renströmsgatan 6 i Göteborg. 

 • Anmäl dig senast 16 maj genom att mejla info@nordicom.gu.se och ange namn och organisation.  

Följ med på webben: Seminariet kommer också direktsändas på vår webbplats. Om du skriver upp dig på Mediebarometerns nyhetsbrev så skickar vi en länk till direktsändningen och rapporten i anslutning till lanseringen den 19 maj.  

Om Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2021 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. 

År 2021 präglades på samma sätt som året före av corona-pandemin. Covid-19-viruset kom att få stor inverkan både på våra dagliga vanor och på vårt behov av information, nyheter och underhållning. Fjolårets rapport redovisade en kraftigt ökad medieanvändning bland den svenska befolkningen under pandemins första år. Mediebarometern 2021 visar att de förhöjda nivåerna bestod också under 2021. 

 

Kontakt: 
Karin Hellingwerf
Undersökningsledare för Mediebarometern
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se
031-786 19 92

Karin Andén
Kommunikatör
karin.anden@nordicom.gu.se
0766-18 12 51

NYHET