Sämsta året någonsin för svensk dagspress

NYHET | 25 oktober 2019

Nordicom har i samverkan med Myndigheten för press, radio och tv tagit fram årets medieekonomirapport: Medieutveckling – Medieekonomi 2019. Den visar att kommersiell radio och tv gör goda resultat, medan dagspressen drabbats hårt av den nya konkurrenssituationen på mediemarknaden.

2018 var ett motsägelsefullt år för de svenska medieföretagens ekonomi. Rapporten visar att dagspressen gjorde sitt sämsta år någonsin 2018, medan de största bolagen inom kommersiell radio och tv fortsatt var mycket lönsamma.

- Analysen av de svenska medieföretagens ekonomiska resultat under 2018 förstärker bilden av att dagens alltmer globala medielandskap har såväl tydliga vinnare som tydliga förlorare också här i Sverige, säger Jonas Ohlsson. 

Den nya hårdare konkurrenssituationen på mediemarknaden har satt sina spår hos de flesta bolag, men det är dagspressen som är den enskilda mediegren som drabbats hårdast.

Dagspressen behöver stöd

- Rapporten visar på det stora behovet av ett fortsatt stöd för dagspressen, vars betydelse för demokratin inte kan underskattas säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv. Det är framförallt oroande att se utvecklingen för den lokala journalistiken – där ju dagstidningarna svarar för ca 70 procent av de kommunala nyheterna.

Rapporten presenterades av Nordicoms föreståndare, Jonas Ohlsson, vid ett seminarium i Stockholm 24 oktober. Seminariet arrangerades av Myndigheten för press, radio och tv, Kantar Sifo och TU - Medier i Sverige.

Hämta rapporten

Läs mer om rapporten

 

---

CECILIE RAVIK & KARIN ANDÉN

NYHET