Nyhetsstudio.

Så klarar nyhetsmedierna sitt demokratiska uppdrag världen över

NY PUBLIKATION | 9 mars 2022

Brist på jämställdhet i nyhetsbranschen, ökade klyftor när det kommer till nyhetskonsumtion, och en ökande betydelse av granskande journalistik. Det är några av resultaten som presenteras i den tredje upplagan av The Media for Democracy Monitor 2021.

Projektet Media for Democracy Monitor (MDM) utvärderar i vilken utsträckning nyhetsmedier världen över klarar sitt demokratiska uppdrag. Förra året publicerades rapporter från 18 olika länder i den första och andra upplagan av MDM 2021. Den tredje upplagan består av jämförande analyser som lyfter fram generella mönster baserat på rapporterna från de olika länderna.

Du hittar mer information om publikationen på den engelska versionen av den här sidan.

Läs och ladda ner publikationen:

Läs och ladda ner första och andra upplagan av MDM 2021:

 

NY PUBLIKATION