Kvinna som ligger på en säng och kollar sin mobil
Photo: Scandinav bildbyrå

Rekordhög mediekonsumtion under 2020 – rörlig bild mest populärt

Mediebarometern
 | 27 maj 2021
Den svenska befolkningen lade närmare sju timmar på olika typer av medier en genomsnittlig dag under 2020. Åtta av tio använde sociala nätverkstjänster och sju av tio läste dagstidning en vanlig dag. Detta är några av resultaten från Mediebarometern 2020.

Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2020, en undersökning av medieanvändningen i den svenska befolkningen 9 till 85 år en genomsnittlig dag 2020. Rapporten publicerades 27 maj 2021 och finns fritt tillgänglig att läsa och ladda ner.

Nio av tio tittade på rörlig bild – drygt åtta av tio använde sociala nätverkstjänster  

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2020. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 92 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd eller blu-ray-filmer. Något färre, 83 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen, som hade en räckvidd på 75 respektive 68 procent när även användning online inkluderas.

Den samlade användningstiden för medier uppgick till nästan till sju timmar per dag  

Medier av olika slag fyller en stor del av människors vakna tid. Under 2020 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 418 minuter, eller närmare sju timmar. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (t.ex. att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). För den största andelen av användningstiden, 35 procent, svarade ljudmedier som radio och musik. Därefter följde rörlig bild med 34 procent, text-medier med 16 procent och sociala nätverkstjänster med 14 procent.

Bilradio alltjämt det vanligaste sättet att lyssna på radio

Under 2020 lyssnade 50 procent av befolkningen på radio i bilen en genomsnittlig dag. Bilradio var därmed det vanligaste sättet att lyssna på radio. Omkring en tredjedel, 32 procent, lyssnade på radio i traditionell radioapparat. Sett till befolkningen som helhet var lyssnandet via internet mindre utbrett. 22 procent lyssnade på podcast eller radio i efterhand och 20 procent på direktsänd webbradio.

Sex av tio såg på tablålagd tv och fem av tio på strömmad  

Tablålagd tv var fortsatt det mest populära sättet att se på tv i befolkningen som helhet. Men strömmad tv, eller video-on-demand, kom inte långt efter. Den dagliga räckvidden för tablålagd tv var 57 procent och för strömmad tv 55 procent. Videodelningsplattformen Youtube hade samtidigt en daglig räckvidd på 43 procent. I samtliga fall var skillnaderna i daglig räckvidd mellan olika åldersgrupper mycket stor.  

Två av tre läste dagstidning en genomsnittlig dag – det digitala läsandet dominerade  

68 procent av befolkningen läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2020. 55 procent läste tidningen digitalt och 28 procent på papper. Flest läsare – 53 procent – läste en morgontidning. Fler läste morgontidningen digitalt, 37 procent, än på papper, 26 procent. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 44 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet.  

En tredjedel av befolkningen läste en tidskrift – här dominerade läsandet på papper  

En genomsnittlig dag 2020 läste 36 procent av befolkningen någon tidskrift. 25 procent läste tidskrift på papper och 15 procent digitalt. När det gällde läsning den senaste veckan var räckvidden för tidskrift till 58 procent. Störst andel läsare, 20 procent per dag, hade vecko- och månadsmagasinen.  

Den tryckta boken fortsatt mest populär  

Under 2020 uppgick andelen bokläsare en genomsnittlig dag till 45 procent. Skönlitteratur var den vanligast lästa genren, följt av lärobok och fackbok. 34 procent av befolkningen läste tryckt bok. 12 procent lyssnade på ljudbok och enbart 7 procent läste e-bok. Den genomsnittliga användningstiden bland läsare/lyssnare var dock längst för ljudbok.  

Facebook var den mest använda sociala nätverkstjänsten – förutom bland de unga  

Den dagliga räckvidden för Facebook var 64 procent under 2020 i befolkningen som helhet. Det gjorde Facebook till den mest spridda sociala nätverkstjänsten. Facebook var den populäraste plattformen bland dem mellan 45 och 85 år, medan de yngre var mer benägna att använda Snapchat och Instagram. Bland de yngsta, 9 till 14 år, var Tiktok mycket populärt.  

SVT var den mest använda nyhetstjänsten under 2020  

53 procent tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2020. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. 41 procent tog del av nyheter från Sveriges Radio och 39 procent från TV4. För nyhetsutbudet från såväl SVT och SR som TV4 var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkningen än vad den var i den yngre.  

Tre av tio tog del av nyheter via Facebook  

29 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 9 till 14-åringar var Instagram och Youtube de mest använda källorna för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna. Bland 15 till 24-åringar var Instagram den dominerande nyhetskällan.  

Tillgången till smartphone i det närmaste total – utom bland de äldsta  

Under 2020 hade 95 procent av befolkningen tillgång till en smartphone. Därmed var smartphonen den mest spridda medietekniken i Sverige, före både tv och bärbar dator. Smartphonens dominans gällde dock inte den äldsta åldersgruppen, 65 till 85 år. Här var det en femtedel som inte hade en smartphone, medan nästan alla hade tv. 68 procent av befolkningen hade även tillgång till en surfplatta och 61 procent till en mediaspelare (t.ex. Apple tv eller Chromecast).  

Halva befolkningen hade prenumererad dagstidning  

49 procent av befolkningen hade under 2020 tillgång till en prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 47 procent hade tillgång till en prenumererad morgontidning. De flesta, 36 procent, hade en digital prenumeration och 29 procent hade tillgång till en prenumererad tidning på papper. 7 procent av befolkningen hade tillgång till prenumeration på en digital plustjänst från någon kvällstidning.  

Strömningstjänster för tv och musik lika utbredda  

Under 2020 hade två tredjedelar av befolkningen, eller 69 procent, tillgång till en abonnerad strömningstjänst för tv (t.ex. Netflix). 68 procent hade tillgång till en abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (t.ex. Spotify). I båda fallen var tillgången högst i åldersgruppen 9 till 14 år och lägst i åldersgruppen 65 till 85 år. 57 procent av befolkningen hade tillgång till ett kanalpaket för tv. Här var skillnaderna mellan åldersgrupperna något mindre påtaglig.

 

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2020 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

 

 

Karin Hellingwerf

Områden :