Bokomslag: Wizards of the Web.

Ny bok: Wizards of the Web

| 8 september 2021

Medan de stora teknikföretagens makt och inflytande ofta debatteras så ägnas mindre uppmärksamhet åt de människor som möjliggör tekniken, programmerarna som tar fram de algoritmer och automatiserade system som så mycket av våra digitala samhällen bygger på. I en ny bok, Wizards of the Web: An Outsider’s Journey into Tech Culture, Programming, and Mathemagics, studerar Jakob Svensson utvecklarnas kultur och värderingar. Boken ger inblick i en sfär som formas av unga män och som innefattar flera motstridiga ideal och värderingar, från hippieinfluenser till libertarianism och affärsideologi.

"Jag vill att boken ska sätta igång en diskussion om programmerare, deras kulturer och värderingar och vilken betydelse detta har för vår samtid och samhället i stort”,  förklarar Svensson.

Boken bygger på intervjuer med 39 mjukvaruutvecklare och programmerare, samt observationer vid teknikkonferenser och seminarier i Brasilien, Indien, USA, Tyskland och Sverige. Boken ingår i forskningsprojektet Behind the Algorithm (finansierat av Vetenskapsrådet, 2018–2020). Jakob tillhör forskningsprogrammet Data Society vid Malmö universitet