Nordiska gemenskaper i fokus

NY PUBLIKATION | 12 december 2018

Årets andra nummer av Nordicom-Information handlar om den nordiska gemenskapen med fokus på kommunikation och språk. Nordiskt samarbete har en lång historia och enligt många finns det idag ett större behov än någonsin av nordisk samhörighet. Men det finns också tecken på att den nordiska modellen håller på att tappa några av sina särdrag: engelska språket får större genomslag, rollen för public service riskerar att krympas och det finns mindre politisk konsensus kring nordiska värden. 

Samarbetet inom och utanför Norden handlar om politisk vilja. Det måste finnas visioner och mål. I detta nummer av Nordicom-Information blickar Johan Strang, professor vid Helsingfors universitet, tillbaka på en rapport utgiven vid Nordiska rådets 60-årsjubileum: Nordiska gemenskaper – en vision för samarbetet. Rapporten mottogs med kritiska röster och beskrevs av den svenske historikern Gunnar Wetterstrand som ”lika visionär som mellanmjölk”, men det skulle visa sig att många av idéerna fick fäste.

I numret berättar flera nordiska aktörer, allt från de nordiska journalisternas ungdomsförbund till det nordiska forskningscentret i Shanghai, om hur de ser på Nordens relevans idag. Numret innehåller också ett isländskt och ett samiskt bidrag. Den isländske språkforskaren Ari Páll Kristinsson beskriver islänningarnas inställning till den nordiska språkgemenskapen. Torkel Rasmussen från Samiska högskolan beskriver det samiska medieutbudet för barn och unga och upptäcker bristande statistik och kunskap kring minoriteters medieanvändning.

Språkvetaren Katarina Lundin skriver om den internordiska språkförståelsen, som inte längre är någon självklarhet. Mikael Hiltunen, projektchef på det finska Svenska nu-nätverket, berättar om svenskans ställning i dagens Finland där svenska utgör det andra nationella språket men har hamnat i politisk motvind.

Sista numret

Det här kommer vara det sista numret av Nordicom-Information. I fortsättningen kommer medie- och kommunikationsforskning kommuniceras på annat sätt.

– I dagens digitaliserade samhälle finns det många andra möjligheter att sprida information till en bredare publik och analysera, reflektera och debattera kring ny nordisk medieforskning. Vi vet inte fullt ut vilka former vår kommunikation och samverkan kommer att utvecklas till, men vi vet en sak: den nordiska tankens betydelse kommer inte att minska, skriver redaktören Maarit Jaakkola i sin inledning.

Nordicom-Information grundades 1979 och publicerades först som ett nyhetsbrev med forskningsöversikter och senare som en vetenskaplig tidskrift. 2010 ändrades formatet till en akademisk tidskrift med tematiska nummer riktad till en bredare publik. Redaktörer för Nordicom-Information har varit Ulla Carlsson, Ingela Wadbring och Maarit Jaakkola.

Läs hela numret "Norden inifrån och utifrån" här >>> 

 

NY PUBLIKATION