Nordicom Review i nyhetsmedia

| 19 december 2019

Kvinna håller skult med texten metoo

Nästan en tredjedel (6 av 17) av Nordicom Reviews vetenskapliga artiklar uppmärksammades i nyhetsmedia under 2019.  En av de mest uppmärksammade artiklarna blev ”Framing Gender Justice: A comparative analysis of the media coverage of ‘metoo’ in Denmark and Sweden” av Tina Askanius och Jannie Møller Hartley. 75 nyhetsartiklar och nyhetsinlag gjordes om studien i nordiska medier. 

Här listar vi alla omskrivna artiklar i kronologisk ordning. Länkarna går till publiceringsplattformen Sciendo där alla Nordicom Reviews artiklar och temanummer publiceras.

 

"Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility" av Thomas Nygren och Mona Guath.

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. De ungdomar som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst i undersökningen.   

 

"Ritualisation of Crisis Communication: Crowd-enabled responses to the Stockholm terror attack on Twitter" av Minttu Tikka.

Vanliga människor spelade en viktig roll i krisresponsen efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Genom att organisera sig på Twitter bidrog vanliga människor till att öka säkerheten för allmänheten och minska ryktesspridningen.

 

The Fall of the Queen of Nordic Skiing: A comparative analysis of the Swedish and Norwegian media coverage of the Therese Johaug scandal  av Ulrik Wagner och Elsa Kristiansen

Svenska och norska medier gav olika bilder av den norska skidstjärnan Therese Johaugs dopingskandal. Medan norsk media tonade ner det som hänt präglades den svenska rapporteringen av rivaliteten mellan länderna när det kommer till längdskidåkning. 

 

"The Difference Culture Makes: Comparing Swedish news and cultural journalism on the 2015 terrorist attacks in Paris" av Kristina Riegert och Andreas Widholm.

Kulturjournalistiken spelade en viktig roll i den svenska rapporteringen av terrorattackerna i Paris 2015. Genom att ta fasta på händelsernas sammanhang med en mer tolkande ansats bidrog den till att belysa aspekter som demokratiska värderingar och känslomässig gemenskap. Men gränsen mellan nyhets- och kulturjournalistik kan vara på väg att suddas ut.

 

"Framing Gender Justice: A comparative analysis of the media coverage of #metoo in Denmark and Sweden" av Tina Askanius och Jannie Møller Hartley.

I Sverige skapade hashtaggen #MeToo en snöbollseffekt av demonstrationer och debatter med krav på politisk förändring, och de svenska politikerna svarade med att delta i debatten. I Danmark var mediebevakningen långt mindre omfattande och mera kritisk till #MeToo.

 

"Journalism and the political structure: The local media system in Norway" av Helle Sjøvaag, Truls André Pedersen & Ole Martin Lægreid.

Det norska presstödet till lokaltidningar har inte lett till en bättre rapportering om lokalpolitik. En ny studie visar att det främst är redaktionens storlek som avgör i vilken utsträckning de norska lokaltidningarna rapporterar om lokalpolitik.

 

En av två temanummer uppmärksammandes också i nyhetsmedia.

 

"Hyperlocal media in the Nordic region" av Carl-Gustav Lindén, Jaana Hujanen och Katja Lehtisaari (eds.)

Samtidigt som allt fler lokala tidningsredaktioner läggs ner växer floran av nya digitala medier som förmedlar lokala nyheter. Men de nya så kallade hyperlokala medierna finns oftast på platser som redan har en lokalredaktion, och de har ofta en osäker ekonomi. Därför blir de sällan ersättare för nedlagda lokalredaktioner. Det är några av slutsatserna från en ny samling studier om hyperlokala medier.

 

 

Du hittar alla Nordicom Reviews artiklar och temanummer på publiceringsplattformen Sciendo. 

 

TEXT:KARIN ANDÉN

BILD: MIHAI SURDU, UNSPLASH