Nordicom lanserar ny webb

Två händer som skriver på en laptop.
Foto: Scandinav bildbyrå
Efter flera månaders arbete är vi nu mycket glada att lansera Nordicoms nya webbplats. Den nya webben ger en tydlig bild av vår verksamhet och fokuserar på våra användares behov.
Nyhet
 | 18 oktober 2022

Nordicoms verksamhet utvecklas ständigt och mycket har förändrats sedan organisationen grundades på 1970-talet. Vi är i dag många fler anställda vid Nordicom, och både våra uppdrag och våra målgruppers behov och förväntningar har förändrats med tiden. Vi har därför arbetat fram en ny webbplats som tydligare beskriver vilka vi är i dag, vad vi arbetar med och vad vi erbjuder våra besökare.

– Vi har fokuserat mycket på användarvänlighet och tillgänglighet på vår nya webb. Vi har därför arbetat med att ge webben en renare design samtidigt som vi har förbättrat flera webbfunktioner, säger Cecilie Ravik, kommunikatör och webbansvarig vid Nordicom.

En del funktioner på den nya webben är inte helt färdigutvecklade. Just nu jobbar vi till exempel med att förbättra möjligheten att söka bland våra publikationer. Vi ser också över formen för våra länkar.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår webbplats och det gör vi bäst med hjälp av feedback från våra besökare. Klicka gärna runt på vår webb och berätta för oss om det är något speciellt du tycker är bra eller dåligt. Hittar du allt du söker? Eller är det något som inte fungerar?

Skicka gärna din feedback till Nordicoms kommunikatör Julia Romell: julia.romell@nordicom.gu.se.

Om Nordicom

Nordicoms verksamhet är indelad i tre fokusområden:

1) Vetenskaplig förlagsverksamhet: Vi publicerar monografier och redigerade antologier samt två sakkunniggranskade tidskrifter, Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies.

2) Fakta och analys: Vi följer och analyserar medieutvecklingen i Sverige och Norden. Arbetet sker i form av fakta- och statistiksammanställningar, analyser och en löpande omvärldsbevakning. Vi genomför också den svenska Mediebarometer-undersökningen.

3) Forskarsamverkan: Vi driver den nordiska medieforskarplattformen NordMedia Network och medverkar i anordnandet av den nordiska medieforskarkonferensen NordMedia.

Områden :