Maarit Jaakkola ny biträdande föreståndare för Nordicom

NYHET | 9 oktober 2018

Medieforskare Maarit Jaakkola har utsetts till ny biträdande föreståndare för Nordicom. I sin nya roll kommer hon att delta i Nordicoms strategiska utvecklingsarbete samt ha särskilt ansvar för forskarsamverkan och kontakten med det nordiska forskarsamhället inom medier och kommunikation. 

Den första september i år tillträdde Maarit Jaakkola som ny biträdande föreståndare för Nordicom. Jaakkola arbetar sedan tidigare på Nordicom som forskare. I sin nya roll kommer hon att bistå föreståndaren i strategiska frågor som rör Nordicoms verksamhet. Dessutom kommer hon att ha ett särskilt ansvar för Nordicoms forskarsamverkan och kontakter med nordiska medieforskare. 

Om Maarit Jaakkola

► Född i Tammerfors (finska: Tampere), den tredje största staden i Finland och Nordens största inlandsstad.
► Doktor i samhällsvetenskap. Hennes forskning är inriktad mot frågor i skärningspunkten mellan journalistik, kultur och lärande. Har nyss forskat på kulturjournalistik, cultural produsage och nordiska journalistikutbildningar.
► Har arbetat som lärare och forskare vid Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet. Arbetar som forskare på Nordicom sedan 2016.
► Har även arbetat som journalist, gymnasielärare med specialisering i medier, pedagogisk utvecklare och lärarnas fortbildare inom pedagogisk användning av digitala verktyg samt kommunikatör.
► Bor i Mölnlycke med sin familj.

Som biträdande föreståndare hoppas Jaakkola kunna utveckla Nordicoms roll som mötesplats för det nordiska forskarsamhället.

– Vi har sett att det finns ett stort behov bland nordiska medieforskare att ha en närmare kontakt med varandra för att hitta eventuella samarbetspartners. De nordiska länderna har mycket gemensamt men de kan även dra nytta av olikheterna, säger Jaakkola.

– Jag kommer arbeta utifrån befintliga strukturer för att stärka det nordiska samarbetet och för att Nordicom på ett ännu tydligare sätt ska aktivera, mobilisera och skapa nätverk mellan forskare. Där har vi ju redan vartannatårs-konferensen NordMedia, som lägger en bra grund att bygga vidare på, säger hon. 

Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson ser fram emot samarbetet.

– Maarit och jag kommer att komplettera varandra på ett bra sätt. Hon är kreativ och driftig och har ett brett kontaktnät i den nordiska forskarmiljön, inte minst i Finland.

En mötesplats för det nordiska forskarsamhället 
Jaakkola kommer bland annat att leda ett projekt som syftar till att bygga upp en ny digital mötesplats för nordiska medieforskare.

– Dagens digitala verktyg ger oss fantastiska möjligheter att mötas över gränserna. Förhoppningsvis kommer våra ansträngningar så småningom att bidra både till att öka den nordiska medieforskningens kvalitet och hjälpa den att nå ut i samhället på ett ännu bättre sätt.

I dagens nordiska samhällsklimat är inte längre den fria forskningen och dess trovärdighet självklar. Även där ser Maarit Jaakkola en uppgift för Nordicom.

– Vi måste stå upp för och försvara forskningens värde genom att tydliggöra dess syfte och mål, och visa hur den i interaktion med samhället bidrar till en sund utveckling. 

 

Läs mer om Maarit Jaakkola (2016) 

Besök Maarit Jaakkolas profilsida på Göteborgs universitet 

 

 

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, beläget vid Göteborgs universitet.

 

---

MIA JONSSON LINDELL