Seminariegatan

Ledig tjänst: kommunikatör

NYHET | 14 april 2022

Obs. ansökningstiden för den här tjänsten har gått ut. Till följd av en stundande föräldraledighet söker Nordicom nu en erfaren kommunikatör som kan ta över ansvaret för kommunikationen och marknadsföringen av våra vetenskapliga publikationer. Sista ansökningsdag är 6 maj 2022. 

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör ansvaret att marknadsföra och sprida, och på så sätt öka genomslaget för Nordicoms vetenskapliga publikationer, såväl inom som utanför det internationella forskarsamhället. Det handlar bland annat om kommunikation i sociala medier, rörlig bild, infographics, digital marknadsföring, nyhetstexter, pressmeddelanden, webbpublicering och olika former av publika arrangemang. Anställningen är  en tidsbegränsad anställning på 100% med placering tills vidare vid Nordicom,  dock längst till och med augusti 2023.

NYHET