Kollegor på kontor i möte
Foto: Skandinav Bildbyrå

Jämställda styrelser öppnar för fler kvinnliga ledare i mediebranschen

Pressmeddelande
 | 12 december 2023
En kartläggning av Nordens största medieföretag, som utförts av Nordicom vid Göteborgs universitet, visar tydligt samband mellan jämställda bolagsstyrelser och valet av vd och ledningsgruppernas sammansättning.

Medieföretagen i Norden är relativt bra på jämställdhet, i alla fall om man ser på könsfördelningen mellan män och kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Enligt en kartläggning som gjorts av Nordicom vid Göteborgs universitet, baserad på de tjugofem största medieföretagen i Norden under 2022, fanns över lag en jämn könsfördelning i styrelserummen – ett genomsnitt av alla företagen visar att fyra av tio styrelseledamöter var kvinnor. Elva av företagen, eller 44 procent, leddes av en kvinna som vd. 

Kartläggningen visar samtidigt att företag med jämn könsrepresentation i sina styrelser i betydligt högre grad hade utsett en kvinna till vd. I de företag där styrelsen huvudsakligen bestod av män, var det i det allra flesta fall också en man på vd-posten. 

Vd:ns kön viktigt för jämställdhet 

Ett annat betydelsefullt resultat från kartläggningen är att när vd:n var kvinna ökade sannolikheten avsevärt att också medieföretagets ledningsgrupp skulle vara jämställd. Var vd:n däremot en man bestod ledningsgruppen huvudsakligen av män i åtta av elva fall.

−  Kartläggningen ger en klar bild av hur jämställdhet i styrelser påverkar ledarskapsbeslut och representation inom företaget, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom. 

−  Det är tydligt att en jämn könsfördelning i toppen sprider sig ner i organisationen, fortsätter hon. Resultaten understryker verkligen vikten av att fortsätta driva på arbetet med jämställdhet i styrande positioner. Och detta arbetet börjar hos medieföretagens ägare som är de som utser styrelsens medlemmar.  

Public serviceföretagen i topp  

De nordiska public service-företagen har i stort sett alla uppnått jämställdhet, både när det kommer till andelen kvinnor och män som styrelseledarmöten, och medverkande i de högsta ledningsgrupperna. I Sverige har både Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT) jämställda styrelser och ledningsgrupper. 

−  Vi ser att det spelar roll att företag har styrdokument, eller lagar, som tar upp att jämställdhet mellan könen i styrelsen ska eftersträvas. Public service-företagen som är i allmänhetens tjänst har förväntningar på sig att leva upp till det här, vilket vi ser att de gör. De har ofta en kvinna som vd och de har jämställda ledningsgrupper. Det ger bättre förutsättningar för att företagens utbud också ska nå uppställda mål om jämställdhet, det som deras publik tar del av, säger Ulrika Facht. 

Läs mer

Kartläggningen presenteras i sin helhet i faktabladet ”Gender balance and the 25 largest Nordic media companies” sammanställt av Ulrika Facht och utgivet av Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. 

Kontakt

Mer information om statistiken

 • I genomsnitt för alla 25 bolagsstyrelser var 39 procent av ledamöterna, som utsetts av ägarna, kvinnor och 61 procent män.
 • 17 av 25 företag hade jämställd bolagsstyrelse, vilket här betyder en fördelning mellan könen på 40–60 eller jämnare. Åtta hade det inte och i dessa var kvinnor i minoritet.
   
 • Elva av 25 företag leddes av en kvinna som vd.
 • Nio av de 17 företagen med jämställda bolagsstyrelser leddes av en kvinna som vd, och åtta av en man. 
 • Två av åtta företag utan jämställd bolagsstyrelse hade en kvinna som vd.
   
 • Tio av 25 företag hade en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen.
 • Sju av elva företag med en kvinna som vd hade jämställd ledningsgrupp. I sex av dessa sju var bolagsstyrelsen jämställd.
 • Tre av 14 företag med en man som vd hade jämställd ledningsgrupp. Samtliga tre företag hade en jämställd bolagsstyrelse.
   
 • Samtliga sex public serviceföretag var jämställda i både styrelsen och ledningsgruppen. Genomsnittet för de sex public serviceföretagen i kartläggningen var 50% kvinnor i styrelserna och 44% kvinnor i ledningsgrupperna. Samtliga företag har utsett en kvinna till vd.
Områden :