Journalist filmar en grupp människor, samtidigt som han bär mask.
Foto: Adobe Stock

Innovation och motståndskraft i norska nyhetsmedier under Covid-19

Ny publikation
 | 4 juni 2024
I en värld där nyhetsmedier ständigt förändras, medför störningar och kriser både utmaningar och möjligheter för innovation. En ny bok, baserad på flera empiriska studier, belyser hur innovation, kris, uthållighet och motståndskraft samverkar inom norska nyhetsmedier under Covid-19-pandemin.
Områden :