Dagspressens intäkter ökar

Omslaget till Medieekonomi 2022.
Den svenska dagspressens intäkter ökade under 2021 och lönsamheten förbättrades. Det visar rapporten Medieekonomi 2022 som Nordicom skrivit på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv. Det ekonomiskt starka året kan förklaras av ökade reklamintäkter, stabila läsarintäkter och sänkta kostnader.
Ny publikation
 | 19 oktober 2022

– Förra året var första gången sedan 2014 som tidningsbranschens omsättning ökade. Sedan mitten av 2010-talet har intäkterna minskat för varje år som gått, så förra året var något av ett trendbrott, säger Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom och en av författarna till rapporten Medieekonomi 2022.

De svenska tidningsföretagens sammanlagda rörelseintäkter – exklusive det statliga driftsstödet – ökade med 0,5 procent till cirka 13,2 miljarder kronor under 2021.

Tidningsbolagens samlade rörelseresultat uppgick till 845 miljoner kronor. Det är en tydlig förstärkning jämfört med 2020 års negativa resultat på -50 miljoner. Några av skälen till förbättringen var minskade kostnader, ökade reklaminvesteringar och växande digitala intäkter.

De ökade reklaminvesteringarna under 2021 placerades inte enbart hos de svenska medierna. Den största delen av ökningen gick till digitala plattformar som Facebook och Google. Under förra året gick mer än 70 procent av de digitala reklaminvesteringarna till utomnordiska bolag som de globala plattformsbolagen.

Rapporten Medieekonomi 2022 är skriven av Tobias Lindberg, forskare vid Nordicom och Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom. Rapporten är framtagen på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).


Rapportserien Medieutveckling ingår i Myndigheten för press, radio och tv:s uppdrag att följa medieutvecklingen. Utöver rapporten om medieekonomi som tas fram i samarbete med Nordicom, inkluderar serien rapporter om mediepolitik, mediekonsumtion, mediemångfald samt svenska nyhetsvanor.

Områden :