Kollage av en person som pratar inför publik och en mobiltelefon som visar en artikel om mediejämställdhet.

Marknadsför din publikation

Nordicom lägger stor vikt vid att den forskning som vi publicerar också når ut till relevanta målgrupper. Tillsammans med dig som författare eller redaktör tar våra erfarna kommunikatörer därför fram en kommunikationsplan för alla typer av publikationer, inklusive individuella tidskriftsartiklar.

Vi lyssnar på dina idéer och hjälper till med pressmeddelande, webbinarier och andra kommunikationsaktiviteter. Genom våra olika kanaler når vi många medieforskare och beslutsfattare såväl inom som utanför Norden.

Vad vi gör för att marknadsföra din publikation 

När du som författare eller redaktör ska få en bok, special issue eller tidskriftsartikel publicerad kontaktar någon av våra kommunikatörer dig för att stämma av vilka kommunikationsaktiviteter du tycker passar för just din publikation. Utifrån våra erfarenheter kommer vi med förslag och hjälper till att bedöma vilka aktiviteter som kan vara lämpliga.  

Tänk på att fler och större insatser kräver att du har tid och möjlighet att engagera dig i kommunikationen, så hur omfattande insatser vi gör beror till stor del på ditt eget engagemang.  

Bok eller special issue

Tillsammans med dig som redaktör eller författare gör Nordicom en skräddarsydd kommunikationsplan för antologier, monografier och special issues. Tillsammans bestämmer vi vilka aktiviteter som ska genomföras, vilka målgrupper publikationen har och hur vi lägger upp arbetet. Nedan kan du läsa om vilka aktiviteter vi kan hjälpa dig med och vad du själv kan göra för att sprida dina resultat. 

Tidskriftsartikel

Nordicom gör också en plan för varje enskild artikel som vi publicerar i våra vetenskapliga tidskrifter. Utgångspunkten är ett informations-kit till sociala medier som är enkelt för dig att dela vidare. Om vi bedömer att din artikel kan vara av intresse för en bredare allmänhet kan vi tillsammans med dig också ta fram ett pressmeddelande. Vi stöttar dig också i de aktiviteter du själv gör och är alltid tillgängliga under lanseringsperioden.

Kommunikationsaktiviteter 

Här nedan listar vi några sätt som tidigare har gett goda resultat. Vi planerar alltid kommunikationen utifrån den tid du vill lägga och vår gemensamma bedömning kring vad som ger bäst resultat.

Sociala medier

Vi delar information om din publikation i Nordicoms sociala medier, där vi har flera tusen följare intresserade av nordisk medieforskning. Vi ser att även små aktiviteter från författarnas sida, som att dela vidare ett inlägg eller tagga medförfattare, gör stor skillnad för spridningen. Nordicom finns på Twitter, Linkedin, Facebook och Instagram och vi kan anpassa kommunikationen efter de tjänster där du är mest aktiv.

Se Nordicoms Twitterflöde

Besök Nordicom på LinkedIn

Besök Nordicoms Facebooksida

Se Nordicom på Instagram

Print screen from a Facebook post

Exempel:
Ett inlägg om antologin Power, Communication, and Politics in the Nordic Countries redigerad av Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen, Nete Nørgaard Kristensen och Lars Nord har över 17 000 visningar på Facebook. 

Antologin har engagerade redaktörer och författare som delat inlägget i sina nätverk. Andra större projekt där både redaktörer och författare varit aktiva i att dela har också nått ut bra.  

Nordicoms webbplats

När en ny bok eller special issue har publicerats publicerar vi alltid en artikel i nyhetsflödet på vår webb. Artikeln presenteras på förstasidan och är väl synlig för alla som besöker vår webbplats. 

Exempel:

Läs artikeln "New Special Issue focuses on media systems in “the other” Nordic countries" i vårt nyhetsflöde

Intervju på NordMedia Network 

NordMedia Network är ett digitalt nätverk för forskare med intresse för nordisk medieforskning (registrera gärna en profil där om du inte redan är med!). Här publiceras med jämna mellanrum fördjupande intervjuer med redaktörer och författare som nyligen publicerat en bok eller ett temanummer hos Nordicom. Intervjuerna är riktade till andra forskare och presenteras i NordMedia Networks nyhetsbrev med ca 700 mottagare. Intervjuerna görs av en redaktör med god kännedom om ämnet och ditt arbete. 

Exempel:

Läs intervjuartikeln "Classless and Free? Special Issue Editors on Media and Class" på NordMedia Network

Registrera en profil på NordMedia Network

Pressmeddelande

Om vi bedömer att din artikel kan vara av intresse för en bredare allmänhet hjälper vi gärna till att ta fram ett pressmeddelande som presenterar resultaten. Detta görs i första hand av Nordicoms kommunikatörer som i dialog med dig bestämmer vad som ska plockas upp och lyftas fram. Pressmeddelandet skickas sedan ut av pressavdelningen vid Göteborgs universitet. Du får självklart alltid läsa och godkänna pressmeddelandet innan det skickas. 

Vi ser gärna att våra pressmeddelanden får en bred spridning och hjälper därför gärna till att ta fram pressmeddelanden på flera nordiska språk samt på engelska. 
pressutklipp Nordicom

Exempel:
Ett pressmeddelande i anslutning till publiceringen av en artikel av Tina Askanius och Jannie Møller Hartley (som jämförde medierapporteringen av #metoo i Danmark och Sverige) resulterade i sammanlagt 75 artiklar och inslag i svenska och danska nyhetsmedier.

Digitala eller tryckta flyers 

För att öka synligheten för din publikation på event eller konferenser hjälper vi dig gärna med att ta fram en tryckt flyer. Föredrar du att sprida informationen digitalt i dina nätverk så kan vi istället göra en digital flyer. 

Exempel:

Digital flyer för Wizards of the Web (pdf, 254 kB)

Webbinarier och seminarier

Presenterar du din publikation bäst genom att prata om den? Varför inte anordna ett webbinarium eller seminarium? På vår forskarplattform NordMedia Network arrangerar vi löpande webbinarier och vi hjälper dig gärna att planera samt bistå med det tekniska och de administrativa delarna. 

Exempel:
Ett special issue av Nordicom Review med titeln Struggling with Technology: Perspectives on Everyday Life marknadsfördes bland annat genom ett webbinarium som behandlade en del av numrets tema.

Läs mer om webbinariet på NordMedia Network

E-postlistor

Vi skickar ut information om din publikation på de nordiska och internationella forskarföreningarnas e-postlistor (så som till exempel ECREA och IAMCR). Vi bistår också med att skicka ut information på andra e-postlistor som kan vara relevanta i sammanhanget.

Konferenser

Vi marknadsför våra senaste böcker och tidskriftsnummer på de konferenser som vi medverkar på. Berätta gärna för oss om du ska delta på en konferens så kan vi skicka marknadsföringsmaterial till dig. 

Exempel:

Flyer för ECREA (pdf, 1,7 MB)

Personlig kontakt med andra forskare inom samma område

Om du själv har en lista med namn på forskare som du tycker borde vara intresserade av att läsa din bok eller artikel (antingen för att de själva har behandlat liknande ämnen eller för att de citeras i din publikation) får du gärna skicka listan till oss. Någon av våra redaktörer kommer då att skriva ett personligt tips till forskaren ifråga.

Dina egna idéer – stora som små!

Vill du göra en podd? Spela in en video? Skapa rörligt material eller testa något helt nytt? Vi vill gärna höra dina tankar och är öppna för att testa nya, kreativa idéer!

Vad du själv kan göra för att marknadsföra din publikation

Sociala medier
  • Dela information om din publikation i dina egna sociala medier så som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Glöm inte heller de akademiska plattformarna som ResearchGate, Academia.edu, Publons, Google Scholar osv.
  • Använd relevanta hashtags och tagga dina kollegor eller andra som kan vara intresserade i inläggen.
  • Dela inlägg om andra saker som är relevanta för din publikation så som events, blogginlägg, liknande projekt eller vidare forskning. 
Presentationer

Fundera över möjligheterna att presentera din publikation i olika sammanhang (ett seminarium eller event, en panel på en konferens, en podcast eller ett blogginlägg – det ena utesluter inte det andra). 

Nätverka

Dela information i forskarnätverk eller grupper som du känner till eller är delaktig i. Många nätverk har till exempel e-postlistor eller grupper i olika forum för informationsutbyte.

Ta hjälp av din institution

Prata med kommunikatören på din institution om att göra ett inlägg om publikationen. Ju fler som länkar till boken/publikationen, desto större högre upp kommer den att synas i en Google-sökning. 

Många universitet har sidor där du som anställd kan presentera dig själv och din forskning. Lägg upp artikeln med länk där.

Dra nytta av e-post

Lägg till en mening om publikationen i din e-postsignatur, det är ett enkelt och effektivt sätt att sprida information.

Dela direkt

Vill du dela din publikation i olika sammanhang är det bättre att länka till publikationen på Sciendo/NordPub än att skicka pdf:en. Detta ger oss bättre möjlighet att kartlägga publikationens spridning.