Instruktioner för författare

Samtliga bok- och artikelmanuskript som skickas till Nordicom för publicering behöver vara redigerade i enlighet med våra instruktioner för författare och redaktörer.

Du kan ta del av instruktionerna på våra engelska sidor.