Nordicom Information 4/2011

Redaktör: 
Publicerad: 
6 dec 2011
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
136
75,00 kr

Innehåll

Artiklar

Henrik G. Bastiansen

Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2. Fjernsyn som vaktbikkje

Sophie Elsässer

Kampen om konsumentjournalistikens innehåll. Att läsa Råd & Rön genom riksdagstrycket

EU Kids Online

Kjartan Ólafsson

Nordic Children’s Risks and Opportunities Online. The EU Kids Online Survey from a Nordic Perspective

Reijo Kupiainen
Annikka Suoninen
Kaarina Nikunen

Online Habits of Finnish Children. Use, Risks and Data Misuse

Elisabeth Staksrud

Norske barn på Internett. Høy risiko – lite skade?

Cecilia von Feilitzen
Olle Findahl
Elza Dunkels

Vad nytt om barn och internet i Sverige? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online

Debatt

Jan Hinderson

Papper, webb eller platta?

Carina Guyard
Anne Kaun

Den gamla kosmopolitismen i nya kläder. Ett svar till Johan Lindell

Recensioner

Øyvind Ihlen

Henrik Merkelsen (red): Håndbog i strategisk public relations; Mie Femø Nielsen: Strategisk kommunikation; Preben Sepstrup & Pernille Fruensgaard: Kommunikations- og kampagneplan

Pågående forskningsprojekt

Konferenser 2012