Nordicom Information 33 (4) 2011

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Artiklar

Dokument 2 og den undersøkende dokumentaren i TV 2. Fjernsyn som vaktbikkje
Henrik G. Bastiansen

Kampen om konsumentjournalistikens innehåll. Att läsa Råd & Rön genom riksdagstrycket
Sophie Elsässer

 

EU Kids Online

Nordic Children’s Risks and Opportunities Online. The EU Kids Online Survey from a Nordic Perspective
Kjartan Ólafsson

Online Habits of Finnish Children. Use, Risks and Data Misuse
Reijo Kupiainen, Annikka Suoninen, Kaarina Nikunen

Norske barn på Internett. Høy risiko – lite skade?
Elisabeth Staksrud

Vad nytt om barn och internet i Sverige? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online
Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl, Elza Dunkels

 

Debatt

Papper, webb eller platta?
Jan Hinderson

Den gamla kosmopolitismen i nya kläder. Ett svar till Johan Lindell
Carina Guyard, Anne Kaun

 

Recensioner
Henrik Merkelsen (red): Håndbog i strategisk public relations; Mie Femø Nielsen: Strategisk kommunikation;
Preben Sepstrup & Pernille Fruensgaard: Kommunikations- og kampagneplan
Øyvind Ihlen

Pågående forskningsprojekt

Ny litteratur

Konferenser 2012