Nordicom Information 38 (3) 2016. Distansläsning och nätverksanalys

Publicerad: 
9 jan 2017
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
82
150,00 kr

 

I en tid när det mesta medieinnehåll föds digitalt och när historiska samlingar samtidigt digitaliseras skapas möjligheter att utforska medier med hjälp av digitala metoder.

Detta specialnummer handlar om information, som lösning och som problem, om kontextförlust och kontextkollaps, om massdigitalisering, och om utveckling av digitala metoder.

Redaktörer är Johan Jarlbrink och Ingela Wadbring

 

Innehåll

Nordicom Information 3 2016 (hela numret)

Johan Jarlbrink

Inledning – digitala metoder

Fredrik Norén

Information som lösning, information som problem. En digital läsning av tusentals statliga utredningar

Johan Jarlbrink
Pelle Snickars
Cristian Colliander

Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress

Jonas Andersson Schwarz
Johan Hammarlund

Kontextförlust och kontextkollaps. Metodproblem vid innehållsanalys av sociala medier

Pernilla Severson

Medvetna frågor och val. Utveckling av metoder för att undersöka användargenererat material i digitala kontexter

Humanistlaboratorier i Norden

RECENSION OCH PRESENTATION AV LITTERATUR

Maria Eriksson

Richard Rogers: Digital Methods

Bøger om digitale metoder: et udvalg 2013-2016