Nordicom Information 38 (3) 2016. Distansläsning och nätverksanalys

 

I en tid när det mesta medieinnehåll föds digitalt och när historiska samlingar samtidigt digitaliseras skapas möjligheter att utforska medier med hjälp av digitala metoder.

Detta specialnummer handlar om information, som lösning och som problem, om kontextförlust och kontextkollaps, om massdigitalisering, och om utveckling av digitala metoder.

Redaktörer är Johan Jarlbrink och Ingela Wadbring

 

Redaktör(er): Johan Jarlbrink, Ingela Wadbring

Innehåll

Inledning – digitala metoder
Johan Jarlbrink
DOI:
Information som lösning, information som problem. En digital läsning av tusentals statliga utredningar
Fredrik Norén
DOI:
Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress
Johan Jarlbrink, Pelle Snickars, Cristian Colliander
DOI:
Kontextförlust och kontextkollaps. Metodproblem vid innehållsanalys av sociala medier
Jonas Andersson Schwarz, Johan Hammarlund
DOI:
Medvetna frågor och val. Utveckling av metoder för att undersöka användargenererat material i digitala kontexter
Pernilla Severson
DOI:
Humanistlaboratorier i Norden
DOI:
RECENSION OCH PRESENTATION AV LITTERATUR
DOI:
Richard Rogers: Digital Methods
Maria Eriksson
DOI:
Bøger om digitale metoder: et udvalg 2013-2016
DOI:
Nordicom Information 3 2016 (hela numret)
DOI: