Nordicom Information 38 (3) 2016. Distansläsning och nätverksanalys

Johan Jarlbrink
Ingela Wadbring
 (red.)

 

I en tid när det mesta medieinnehåll föds digitalt och när historiska samlingar samtidigt digitaliseras skapas möjligheter att utforska medier med hjälp av digitala metoder.

Detta specialnummer handlar om information, som lösning och som problem, om kontextförlust och kontextkollaps, om massdigitalisering, och om utveckling av digitala metoder.

Redaktörer är Johan Jarlbrink och Ingela Wadbring

 

 

Innehåll

Förord
Ingela Wadbring

Inledning – digitala metoder
Johan Jarlbrink

Information som lösning, information som problem. En digital läsning av tusentals statliga utredningar
Fredrik Norén

Maskinläsning. Om massdigitalisering, digitala metoder och svensk dagspress
Johan Jarlbrink, Pelle Snickars, Cristian Colliander

Kontextförlust och kontextkollaps. Metodproblem vid innehållsanalys av sociala medier
Jonas Andersson Schwarz, Johan Hammarlund

Medvetna frågor och val. Utveckling av metoder för att undersöka användargenererat material i digitala kontexter
Pernilla Severson

Humanistlaboratorier i Norden

RECENSION OCH PRESENTATION AV LITTERATUR

Richard Rogers: Digital Methods
Maria Eriksson

Bøger om digitale metoder: et udvalg 2013-2016