MedieSverige 2021

Det svenska medielandskapet utvecklas i ett nära samspel med det med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2021 får läsaren en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

MedieSverige 2021 bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Rapporten riktar sig till studenter, lärare, forskare, journalister, beslutsfattare och alla andra som vill lära sig mer om utvecklingen på den svenska mediemarknaden.

Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för närmare 40 år sedan. MedieSverige 2021 utgör den fjortonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht och Jonas Ohlsson vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Ladda ner hela publikationen (pdf 1624 kB)

Gå till publikationssidan i NordPub

• Download summary in English (pdf 102 kB)

• Underlag till diagrammen finns tillgängliga i ett samlat exceldokument (219 kB)

 

Innehåll

Förord

Mediestrukturens förändringsmekanismer – ett växelspel mellan olika kraftfält

Teknik

Bredbandets utbredning

Medelhastigheter per uppkopplingsform

Tillgång till olika medietekniker

Mediepolitik

Mediestöd: dagspress

Mediestöd: teknikneutrala

Mediestöd under coronapandemin

Public service-avgiften

Tillstånd: marksänd tv

Tillstånd: kommersiell radio

Publik

Hushållens medieutgifter

Tidningsprenumeration

Tidningsupplagor

Tidningsläsning

TV – tillgång

TV – tittande

Radio – tillgång

Radio – lyssnande

Webbradiolyssnande

Sociala nätverkstjänster – tillgång

Sociala nätverkstjänster – användning

Nyhetsanvändning

Förtroende för medier

Reklam

Reklammarknadens utveckling

Reklam i olika plattformar

Digital reklam

Reklam i dagstidningar

Mediernas struktur

De största medieföretagen

De största tidningsföretagen

Regionalt dagstidningsägande

Journalistikens lokala närvaro

De största tv-företagen

De största radioföretagen

Innehållet i public service

Summary

Källor

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2021-02
Sidantal: 
96
ISBN: 
978-91-88855-43-5
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
MedieSverige
200,00 kr
20,00 EUR