MedieSverige 2021

Author(s): Ulrika Facht, Jonas Ohlsson

Det svenska medielandskapet utvecklas i ett nära samspel med det med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2021 får läsaren en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

MedieSverige 2021 bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Rapporten riktar sig till studenter, lärare, forskare, journalister, beslutsfattare och alla andra som vill lära sig mer om utvecklingen på den svenska mediemarknaden.

Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för närmare 40 år sedan. MedieSverige 2021 utgör den fjortonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht och Jonas Ohlsson vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Innehåll

Förord

Mediestrukturens förändringsmekanismer – ett växelspel mellan olika kraftfält

Teknik

Bredbandets utbredning
Medelhastigheter per uppkopplingsform
Tillgång till olika medietekniker

Mediepolitik

Mediestöd: dagspress
Mediestöd: teknikneutrala
Mediestöd under coronapandemin
Public service-avgiften
Tillstånd: marksänd tv
Tillstånd: kommersiell radio

Publik

Hushållens medieutgifter
Tidningsprenumeration
Tidningsupplagor
Tidningsläsning
TV – tillgång
TV – tittande
Radio – tillgång
Radio – lyssnande
Webbradiolyssnande
Sociala nätverkstjänster – tillgång
Sociala nätverkstjänster – användning
Nyhetsanvändning
Förtroende för medier

Reklam

Reklammarknadens utveckling
Reklam i olika plattformar
Digital reklam
Reklam i dagstidningar

Mediernas struktur

De största medieföretagen
De största tidningsföretagen
Regionalt dagstidningsägande
Journalistikens lokala närvaro
De största tv-företagen
De största radioföretagen
Innehållet i public service

Summary

Källor