Nordicom Information 32 (4) 2010

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Debatt

Medieforskningens möjligheter. Fältdominans, gränsöverskridanden och konsolidering inom medie- och kommunikationsvetenskapen
Göran Bolin

Klimatförändringar på vita duken – passiviserande underhållning eller mobilisering? En argumentation för publikstudier om film och föreställningar om jordens framtid
Tomas Axelson

 

Aktuell forskning

Digitization and Editorial Change in Online Media. Findings from a Norwegian Research Project
Rune Ottosen, Arne H. Krumsvik

 

Artiklar

“Web First” to Death. The Media Logic of the School Shootings in the Era
Johanna Sumiala, Minttu Tikka

”Det är ditt eget val”. Medborgarideal och föräldraskap(ande) i nanny-tv
Magnus Dahlstedt

Beska droppar för liberala tidningar. Folkomröstningen 1922 som vägskäl i den svenska landsortspressens utveckling
Tomas A. Odén

Den sovjetiska och ryska offentliga sfären 1978-2003. Utvecklingen av sociala roller genom pressdiskursen
Rutger von Seth

 

Recensioner

John Chr. Jørgensen: Kommer De som ven eller som interviewer? Intervjuets historie i Danmark
Thore Roksvold

Jonita Siivonen: Personporträtt som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön
Thore Roksvold

Mats Ekström, Åsa Kroon & Mats Nylund (eds.): News from the Interview Society
Thore Roksvold

Jacob Linaa Jensen & Anne Marit Waade: Medier og Turisme
Szilvia Gyimothy

 

Pågående forskningsprojekt

Ny litteratur

Konferenser våren 2011