Nordicom Information 31 (1-2) 2009

Redaktör(er): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Nordicom Information öppnar för publicering av referee-granskade artiklar
Ulla Carlsson

Samfundets medialisering. En teori om mediernes forandring af samfund og kultur
Stig Hjarvard

Four Theories of the Press. Boken som vägrar bli presshistoria
Elin Gardeström

Markedsdrevet journalistikk. Gjensyn med et teoriutkast
Asle Rolland

Nyhetens ursprung. Idéer, kreativitet och redaktionsmöten på en dagstidning
Mats Nylund & Louise Agnesdotter

”Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen”. Den danske kommunikationsbranches medierelationer
Nete Nørgaard Kristensen

Om filmtolkningens mysterier. Ingmar Bergman och Vietnam-rörelsen
Erik Hedling

Forskningsprojekt

Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag. En analys av tidningsledare och tidningsledarskap i svensk landsortspress under 1900-talet
Monika Djerf-Pierre

Aktuell litteratur