MedieSverige 2014

Statistik och analys

Ulla Carlsson
Ulrika Facht
 (red.)
Ladda ner pdf
Publikationen kan laddas ner gratis från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

MedieSverige är en publikation som ger en bred och aktuell överblick av det svenska medielandskapet. Detta är Nordicoms tionde upplaga av den tryckta utgåvan. Boken innehåller artiklar i vilka olika forskargrupper och enskilda forskare vid svenska universitet och högskolor analyserar och diskuterar aktuella frågeställningar kring medier. Här ges också en exposé över fyra decenniers medieutveckling. Därefter följer en samlad statistisk översikt över svenska medier, indelad i tio kapitel (Medier i Sverige, Medieföretag & ägande, IKT – Informations- & kommunikationsteknologi, Dagstidningar, Tidskrifter, Böcker, Radio, Fonogram, Television och Film, bio & video). Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige i dag. Målsättningen är att förmedla en lättillgänglig kunskap om mediesituationen i Sverige.

Innehåll

Förord

Fyra decennier i Mediesverige
Lennart Weibull

Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val: En nyckel till morgondagens mediekonsumtion
Ester Appelgren, Sara Leckner, Thomas Mejtoft

Massa, individualiserad, nätverkad: En historisk återblick på framtiden för radio och TV
Jakob Bjur, Göran Bolin

Nya spelregler för press, radio och tv: Svensk mediestruktur i den digitala tidsåldern
Jonas Ohlsson

Betalmodeller
Mart Ots

Tryckta tidningars transformation
Ingela Wadbring

Läsning, litteratur och böcker i en digital värld
Ann Steiner

Musikbranschens föregångsland?
Patrik Wikström

Deltagande och delaktighet i digitala miljöer
Annika Bergström, Malin Sveningsson

Mångfacetterad och oumbärlig: Om mobilens roll i vardagslivet
Oscar Westlund

EU-politiken: Digitala agendan och mediefrihet i fokus
Anna Celsing

Författarna

Statistik

Introduktion
Ulrika Facht

  1. Medier i Sverige
  2. Medieföretag & ägande
  3. IKT – Informations- & kommunikationsteknologi (Internet, mobiltelefon, sociala medier, etc)
  4. Dagstidningar
  5. Tidskrifter
  6. Böcker
  7. Radio
  8. Fonogram
  9. Television
  10. Film, bio & video
Bokomslag: MedieSverige 2014

Information

Publicerad:
Antal sidor: 303
ISBN tryckt
978-91-89471-79-4
ISSN
1104-4829
Format:  
pdf
, tryckt
Serie: MedieSverige