Mediebarometern 2019: Tema generationer

Author(s): Catharina Bucht

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år. I Mediebarometern 2019: Tema generationer analyseras medieanvändningen i olika åldersgrupper. Rapporten har skrivits av Catharina Bucht vid Nordicom.

Download English summary (PDF, 1,36MB)

Innehåll

Inledning

Mobila barn och ungdomar

Högkonsumenterna

Digital mediediet

Mixad medelålder

Allt mer digitala pensionärer

Slutdiskussion

Summary in English