Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om de rättigheter du har när du använder vår webbplats.

Som en del av Göteborgs universitet tillämpar Nordicom dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

På den här sidan samlar vi information om hur personuppgifter behandlas vid Nordicom. Har du ytterligare frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Göteborgs universitets dataskyddsombud via dataskyddsombud@gu.se.

Nordicom behandlar personuppgifter i och för vårt uppdrag att förmedla forskning och fakta som rör medier och kommunikation i de nordiska länderna. Det handlar främst om uppgifter såsom namn, e-postadress och postadress. Vi behandlar bara personuppgifter som har till syfte att understödja vårt uppdrag. 

Vilka personuppgifter samlar Nordicom in?

Nordicom behandlar personuppgifter för olika syften inom verksamheten. I de här situationerna samlar vi in personuppgifter:  

  • När du registrerar dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev. 
  • När du registrerar dig som prenumerant på våra pressmeddelanden. 
  • När du beställer en publikation av oss. 
  • När du anmäler dig till någon av våra konferenser, webbinarier eller seminarier.  
  • När du accepterar en inbjudan som medlem i vår scientific advisory board eller editorial board. 
  • När du som redaktör, författare eller expertgranskare bidrar till någon av våra publikationer. 
  • När du registrerar dig på vår forskarplattform NordMedia Network. Läs mer: https://nordmedianetwork.org/privacy-policy/

Den information som vi samlar in beror på vad som är relevant för respektive kategori, oftast handlar det om namn, e-postadress, postadress, yrkestitel eller arbetsgivare. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller uppgifter om till exempel personnummer.

Vem kan komma att ta del av personuppgifter?

Nordicom utgör en enhet vid Göteborgs universitet och Göteborgs universitet är en myndighet vilket i sin tur innebär att offentlighetsprincipen ska tillämpas. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att begära att få ta del av den information som finns vid Nordicom under förutsättning att informationen inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Denna information kan omfatta personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som de behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen av uppgifterna.

När det gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. Detta kan innebära att personuppgifter sparas under längre eller kortare tid och i vissa fall för all framtid i universitetets arkiv.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger den enskilde rätt att: begära ut information om vilka uppgifter som behandlas om denne, begära att få personuppgifter rättade om de skulle vara felaktiga och att få sina uppgifter raderade när de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för. I vissa fall har den enskilde också rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas genom att de bara får behandlas för specifika ändamål eller att invända mot att personuppgifter behandlas över huvud taget.

Om du vill veta mer

Dataskyddsombud Göteborgs universitet:
Johanna Wallin
dataskyddsombud@gu.se

Kontaktperson på Nordicom:
Cecilie Ravik, kommunikatör
cecilie.ravik@nordicom.gu.se

 

 Policyn uppdaterades senast den 22 augusti 2022.