Tre barn sitter i en säng med Ipads och smarta telefoner.
Foto: Charlotta Hammar

Ny bok utforskar föränderligt medielandskap för unga

Ny publikation
 | 26 oktober 2023
Mediekonsumtionen hos barn och unga i Skandinavien har förändrats dramatiskt under det senaste decenniet. Globala plattformar ökar i popularitet, medan intresset för inhemska filmer och serier minskar. En ny antologi publicerad av Nordicom utforskar den senaste utvecklingen inom produktion och distribution, samt hur den tagits emot av barn och unga.

Film, serier och innehåll i sociala medier på globala plattformar som Netflix, Disney+ och Youtube är nu en stor del av barn och ungdomars mediekonsumtion. Övergången från nationella till globala plattformar har nu på allvar börjat utmana hur de nationella plattformarna tänker kring innehåll riktat till en ung publik. 

En ny antologi med titeln Audiovisual Content for Children and Adolescents in Scandinavia: Production, Distribution, and Reception in a Multiplatform Era presenterar ny kunskap om hur skandinaviska mediedistributörer, producenter och kreatörer, liksom deras unga publik, hanterar den nya verkligheten.

– Antologin visar att även om inhemska aktörer som erbjuder audiovisuellt innehåll för barn och unga är hårt pressade av globala plattformar så har offentliga meder i Skandinavien verkligen antagit utmaningen – och de ger sig inte utan kamp, säger Pia Majbritt Jensen, en av bokens redaktörer. 

– Boken innehåller många exempel på levande och innovativt skandinaviskt innehåll, samt specialister och leverantörer inom branschen som har ett tydligt uppdrag att skapa riktigt bra, relevant, engagerande och autentiskt innehåll som tilltalar just skandinaviska barn och ungdomar och som erbjuder sin publik ett värdefullt alternativ till de globala plattformarna, fortsätter Jensen.

Mia Jonsson Lindell

Områden :