NYHET | 19 mar 2021

Nordicom välkomnar Tobias Lindberg

Bild på Tobias Lindberg

I maj kliver Tobias Lindberg, idag analys- och opinionsansvarig på TU – Medier i Sverige, in i en ny roll som forskare med inriktning mot svensk och nordisk medieutveckling vid Nordicom. 

– Nordicom har som uppdrag att analysera den ekonomiska och strukturella utvecklingen på mediemarknaden i Sverige och Norden. Tobias har en bakgrund och kompetens som gör honom som klippt och skuren för det arbetet, säger Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom.

Tobias Lindberg kommer närmast från branschorganisationen TU – Medier i Sverige där han arbetat som analys- och opinionsansvarig sedan 2016, med att bland annat följa medieutvecklingen och frågor som rör mediepolitik. Innan dess har han arbetat på Konstnärsnämnden och Sveriges Tidskrifter. 

− Det ska bli väldigt kul att kliva på rollen som forskare vid Nordicom. Jag ser extra mycket fram emot att få möjlighet att gå på djupet i frågor och analysera trender på längre sikt, säger Tobias Lindberg. 

Vid Nordicom kommer Tobias att arbeta med analyser av de svenska och nordiska mediernas ekonomiska, teknologiska och politiska förutsättningar – inte minst i relation till övergripande utvecklingstrender som globalisering, digitalisering och politisk polarisering.

 − Det ska bli otroligt intressant att se närmare på den nordiska marknaden, som ju i allt högre utsträckning kan ses som en marknad – både vad gäller ägandet men också till viss del vad gäller publiken, säger han. 

− Nordicoms arbete syftar till att öka den vetenskapligt grundade förståelsen för mediemarknaden och dess aktörer, säger Jonas Ohlsson. Pandemin har visat på värdet av en stark och oberoende nyhetsbevakning, samtidigt som den aktualiserat frågan om både stöd till privata medier och public service roll och uppdrag. Nordicom vill bidra med forskningsbaserad kunskap till den här diskussionen. Därför väljer vi nu att utöka våra resurser på det här området. 

Tobias är i grunden medieforskare och doktorerade i Lund 2004 med en avhandling om introduktionen av fotojournalistik som redaktionellt koncept i Sverige. Under åren har han också undervisat på flera svenska universitet i medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnen. 

Han kommer fortsatt att ha sin bas i Stockholm, men besöka Nordicoms kontor i Göteborg regelbundet.   

 

---

MIA JONSSON LINDELL

Följ Nordicom

        

Om Webbplatsen