Svenska medieutredningar

Sveriges regeringsbyggnad, Riksdagen
Foto: Johannes Jansson / norden.org

På den här sidan hittar du länkar till svenska statliga utredningar som har koppling till medier, digitalisering, demokrati och yttrandefrihet. Sammanställningen uppdateras en gång om året och innehåller utredningar från 1924 och framåt.

Utredningarna som ingår i sammanställningen nedan kommer från rapportserien Statens offentliga utredningar, SOU. SOU:er används för att ta fram lagförslag och görs av en särskild utredare eller kommitté som regeringen tillsätter.

Nedan hittar du länkar till medierelaterade utredningar från 2016 till 2021. Lite längre ner på sidan kan du ladda ner Nordicoms fullständiga sammanställning över svenska medieutredningar från 1924 till 2021.

 

Svenska medieutredningar 2016–2021

Här hittar du länkar till samtliga medierelaterade SOU:er som publicerats mellan 2016 och 2021. Länkarna leder till den svenska regeringens webbplats.

2021

Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat
Kulturdepartementet (SOU 2021:56)

Tillgänglighetsdirektivet
Socialdepartementet (SOU 2021:44)

Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Utbildningsdepartementet (SOU 2021:32)

2020

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Finansdepartementet (SOU 2020:77)

Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat
Kulturdepartementet (SOU 2020:56)

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten Justittiedepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet (SOU 2020:45)

Ökad trygghet för visselblåsare
Finansdepartementet (SOU 2020:38)

En ny mervärdesskattelag (NML)
Justitiedepartementet (SOU 2020:31)

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
Kulturdepartementet (SOU 2020:29)

2019

En moderniserad radio-och tv-lag
Kulturdepartementet (SOU 2019:39)

Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst
Näringsdepartementet (Promemoria)

Frekvenser i samhällets tjänst
Näringsdepartementet (SOU 2018:92)

2018

Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar
Kulturdepartementet (SOU 2018:50)

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
Kulturdepartementet (SOU 2018:57)

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
Justitiedepartementet (SOU 2018:6)

Alkoholreklam i sociala medier med mera
Socialdepartementet (SOU 2017:113)

Ett reklamlandskap i för ändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
Finansdepartementet (SOU 2018:1)

2017

Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende
Kulturdepartementet (SOU 2017:79)   

Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
Justitiedepartementet (SOU 2017:41)   

Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Justitiedepartementet (SOU 2017:39)   

En omreglerad spelmarknad
Finansdepartementet (SOU 2017:30)   

2016

Ändrade mediegrundlagar. Del 1 och del 2
Justitiedepartementet (SOU 2016:58)  

En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar
Kulturdepartementet (SOU 2016:80)   

Människorna, medierna & marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring
Kulturdepartementet (SOU 2016:30)  

Låt fler forma framtiden! Forskarantologi
Kulturdepartementet (SOU 2016:5)   

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs
Näringsdepartementet (SOU 2016:1)

 

Sammanställning över medieutredningar i Sverige 1924–2021

Här kan du ladda ner Nordicoms sammanställning över medieutredningar i Sverige. Listan innehåller länkar till samtliga medierelaterade SOU:er som publicerats mellan 1924 och 2021.

 

Hitta fler rapporter och rättsliga dokument

SOU:er och andra rättsliga dokument från 2000 och framåt finns publicerade på regeringens webbplats.

SOU:er publicerade mellan 1922 och 1999 har digitaliserats av Kungliga biblioteket och finns publicerade som pdf-filer i databasen Regina.

 

Lagstiftningsprocessen i Sverige

Du kan läsa mer om den svenska lagstiftningsprocessen på den svenska regeringens och riksdagens webbplatser.

 

Uppdaterad februari 2022