Mediestatistik

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Här nedan finner du nordisk mediestatistik (på engelska) och svensk mediestatistik. Om inget annat anges, laddas tabellerna ner i excelformat.

Filtrera på region, medium och aspekt i menyerna nedan.

Vid citering av statistiken, vänligen uppge både originalkällor och Nordicom.

Sidor