Inbjudningar till antologier

Nordicom publicerar regelbundet redigerade forskningsantologier med kapitelbidrag från olika författare. Vissa av dessa antologier föregås av en öppen inbjudan att medverka med kapitel. Den redaktionella processen av våra vetenskapliga antologier leds av en eller flera externa gästredaktörer. Du kan läsa mer om aktuella inbjudningar att bidra till kommande antologier på våra engelska sidor.

Aktuella inbjudningar att medverka med kapitel till vetenskapliga antologier (på engelska)