Tidskrifter

Nordicom ger ut två sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter: Nordicom Review och Nordic Journal of Media Studies. Tidskrifterna publiceras i digital form med Open Access, utan kostnad för både läsare och författare.
Omslaget till Nordicom Review.

Nordicom Review

Nordicom Review har publicerats sedan 1980 och fokuserar på ny nordisk forskning inom medier och kommunikation som är relevant för de nordiska länderna.

Omslaget till Nordic Journal of Media Studies.

Nordic Journal of Media Studies

Nordic Journal of Media Studies har publicerats sedan 2019 och är en tematisk tidskrift som syftar till att föra samman nordiska, europeiska och globala perspektiv i aktuella forskningsfrågor.