Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är således den 35e i ordningen. Vi kan också notera att det är 20 år sedan Nordicom övertog ansvaret för Mediebarometern från Sveriges Radios Publik- och programforskningsavdelning, som upphörde 1993.

Det finns därför all anledning att särskilt uppmärksamma Mediebarometern detta märkesår 2014 och det gör vi genom att återpublicera resultaten av den första Mediebarometer-undersökningen 1979. Då hade publikationen titeln Några fakta om användningen av massmedier och den bestod av tio sidor, som kan jämföras med årets redovisning som omfattar drygt 140 sidor. Det är ett annat medielandskap och en annan mediekultur nu än då.

Vi har också inbjudit ett antal medieforskare att utifrån sina olika kunskapsinriktningar reflektera kring Mediebarometerns resultat från undersökningen 2013. Här finns många olika perspektiv representerade – perspektiv som rör samhälle, demokrati, genus, socialisation, journalistik, generationer, barn/unga och teknik/digitalisering.

Detta ’jubileumsavsnitt’ av Mediebarometern 2013 utgör en andra del av publikationen.

Pressmeddelande 2014

Innehåll

Samlad medieanvändning 2013

Mediedagen 2013 (procent)

Mediedagen 2013: Kvinnor och män (procent)

Mediedagen 1979-2013 (procent)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2013 (procent)

Internet och tidpunkter för användning 2013 (procent)

Mediedagen 2013 (minuter)

Mediedagen 1979-2013 (minuter)

Mediedagen 1985-2013 (procent)

Mediedagen 2013: Bruttotid (minuter)

Mediedagen 2013: Befolkningens medietid (minuter)

Mediedagen 2013: Kvinnor och män (procent)

Mediedagen 2013: Barn och ungdom (procent)

Mediedagen 2013: Vuxna (procent)

Mediedagen 2013: Medier och kanaler (procent)

Medieveckan 2013 (procent)

Medieveckan 1991-2013 (procent)

Användning av enskilda medier 2013

Ljudmedier

Radio

Musik

Mp3 och cd

Rörlig bild

Television

Text-tv

Film

Video/dvd

Bio

Textmedier

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Tidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad/direktreklam

Reklam

Bok

Blogg

Dataspe

Internet

Traditionella- och sociala medier

Onlinenyheter

Smartphone

Tillgång till olika medier 2013

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2013

Mediebarometern 35 år

Forskare reflekterar kring Mediebarometerns resultat

Mediebarometern 1979 (Återpublicering)

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2014-07
Sidantal: 
180
ISBN: 
978-91-86523-93-0
ISSN: 
1101-4539
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Mediebarometern